ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО БУДОВУ І ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН

 ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО БУДОВУ І ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН

Розділ 1. РОСЛИНИ

Тема 1.БУДОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН

§ 4. ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО БУДОВУ І ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН

Рослина – відкрита жива система. Будова рослинного організму. З курсу природознавства ви знаєте, що рослина – відкрита система, життєдіяльність якої обумовлена внутрішніми і зовнішніми зв’язками.

Внутрішні зв’язки рослини підтримуються за рахунок транспортування речовин від пагона до кореня і від кореня до стебла, листків, квіток (мал. 8). Зовнішні зв’язки рослини

здійснюються завдяки обміну речовин та енергії із середовищем життя.

Розгляньте мал. 9 та пригадайте з курсу природознавства будову рослинного організму. Рослина – система, у якій виділяють два основних органи, що забезпечують її ріст і розвиток: корінь і пагін. Ці органи називають вегетативними. Вони забезпечують життєдіяльність рослинного організму.

 ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО БУДОВУ І ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН

Мал. 8. Внутрішні та зовнішні зв ‘язки рослини із середовищем життя

 ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО БУДОВУ І ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН

Мал. 9. Будова рослини:

1 – корінь; 2 – стебло; 3 – листок; 4 – квітка; 5 – насіння; 6 – плід

Орган

– частина живого організму, яка займає в ньому постійне положення і виконує одну або кілька функцій. Органи мають багатоклітинні вищі рослини.

Корінь – орган, що закріплює рослину в грунті, слугує для грунтового живлення – поглинання води та мінеральних речовин і транспортування їх до надземної частини рослини. Корені захищають верхній шар грунту від руйнування.

Пагоном називають стебло з розташованими на ньому бруньками і листками. Пагін забезпечує повітряне живлення рослин. На пагоні також можуть розвиватися квітки.

Листок – орган рослини, що виконує такі функції, як фотосинтез, дихання та випаровування води.

Бруньки, що знаходяться на пагонах, є зачатками нових пагонів. Бруньки зберігають життєздатність і за несприятливих умов навколишнього середовища, наприклад, низьких температур.

Корінь і пагін завдяки здатності до галуження утворюють підземні й надземні частини рослини, захоплюючи для неї життєвий простір.

Квітка є органом розмноження рослини. Із квітки після запилення і запліднення утворюється плід із насінням. У плодах може бути різна кількість насіння. З насінини виростає (відтворюється) нова рослина. Квітка, плід і насіння є генеративними органами рослини. Вони забезпечують розмноження рослин.

Основні процеси життєдіяльності рослини. Із цими процесами ви ознайомилися в курсі природознавства. На уроках біології ви будете поглиблювати та розширювати знання про них.

1. Рослина існує завдяки надходженню речовин та енергії з навколишнього середовища і постійно обмінюється з ним як речовиною, так і енергією. Рослини засвоюють сонячну енергію для синтезу органічних речовин. Частину їх вони використовують для підтримання свого існування: росту, розвитку і розмноження.

Процеси, які забезпечують обмін речовин, це, перш за все, фотосинтез та дихання. Під час дихання рослина поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ. Кисень необхідний рослинам, як і решті організмів, для окиснення органічних сполук. Неорганічні речовини рослина поглинає з навколишнього середовища під час живлення. До них належать вода, мінеральні речовини, вуглекислий газ. Із неорганічних сполук, зокрема вуглекислого газу і води, за допомогою енергії Сонця рослини синтезують органічні речовини.

2. Усе живе розмножується. Завдяки розмноженню підтримується життя на планеті. Рослини здатні розмножуватися як статевим способом – за допомогою статевих клітин, так і нестатевим – за допомогою спор або вегетативних органів. Інформація, необхідна для життя, розвитку і розмноження рослин, міститься в хромосомах клітин (спадковому матеріалі організму).

3. Рослини постійно ростуть і розвиваються. Під розвитком розуміють зміни в системі, які ведуть до появи її нових якостей. Протягом життя рослина формується від зародка до дорослої рослини, проходячи різні стадії розвитку.

4. Рослини активно реагують на зміни в навколишньому середовищі. Вони здатні пристосовуватися до середовища існування.

Рослина – відкрита жива система, її внутрішніми і зовнішніми зв’язками обумовлені процеси життєдіяльності: фотосинтез, дихання, живлення, транспортування речовин, розмноження, розвиток, ріст, пристосування до умов навколишнього середовища.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО БУДОВУ І ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН - Біологія


ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО БУДОВУ І ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН