Загальний дохід

Загальний дохід (общий доход) – добуток кількості проданого товару на середню ціну одиниці проданого товару, тобто грошову виручку від продажу.
Загальний дохід