Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.6. ПОРТИ УКРАЇНИ Портові збори У морському порту справляються такі цільові портові збори: корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.6. ПОРТИ УКРАЇНИ Морські порти Морські порти України, розташованих у трьох регіонах: Придунайському (Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ), Чорноморському (Бєлгород-Дністровськ,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.4. УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ Державний департамент морського і річкового транспорту (Укрморрічфлот) є урядовим органом державного управління

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.2. УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ Статут залізниць України Статут залізниць України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.3. СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Внутрішнє забезпечення інтеграційного процесу Внутрішнє забезпечення процесу інтеграції України до

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.6. ПОРТИ УКРАЇНИ Повноваження капітана морського порту Розпорядження капітана морського порту з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.5. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА Інтеграція в європейську і світову транспортні системи Для забезпечення зовнішньоторговельних зв’язків

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.1. РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ Загальні положення Внутрішні водні шляхи розподіляють на судохідні, по яких можливий безпечний рух кораблів та

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.3. УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ Основними завданнями Укравтодору є: – підготовка пропозицій щодо формування державної економічної, науково-технічної,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Південний економічний район Коротка економіко-географічна характеристика Південний економічний район розташований на

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 9 ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ 9.5. ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ Трубопровідний транспорт протягом останніх 10 років стабільно нарощує свою частку в загальному обсязі

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.5. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА Техногенна безпека транспорту Для зниження аварійності на всіх видах транспорту та

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Центральний економічний район Коротка економіко-географічна характеристика До складу Центрального економічного району

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 7 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (АТ) 7.2. РОЗБУДОВА і СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ Мета і завдання Програми Метою Програми є реалізація державної політики

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 8 ВИДИ ТРАНСПОРТУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В ЄДИНІЙ СИСТЕМІ МІСТА 8.1. ВИДИ ТРАНСПОРТУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В ЄДИНІЙ СИСТЕМІ МІСТА Міський

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.5. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА Основні напрямки Концепції Удосконалення державного регулювання діяльності транспорту Державне регулювання роботи

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.4. УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ Капітан порту Державний нагляд за мореплавством у порту здійснює капітан морського торговельного

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Технологічне оновлення транспорту та питання охорони навколишнього природного середовища Реформування транспортного

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Фінансова реструктуризація галузі З метою підвищення економічної ефективності діяльності транспортних підприємств

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.3. СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Правове забезпечення – Забезпечення правової адаптації нормативно-правових актів, що приймають

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.4. ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЦЬ В умовах переходу країни, у тому числі і залізниць, на ринкові відносини

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.6. ПОРТИ УКРАЇНИ Морська лоцманська служба З метою забезпечення безпеки мореплавства на підходах до морських портів, у межах

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.4. УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ТРАНЗИТНОЇ ДЕРЖАВИ Впровадження сучасних технологій та забезпечення Взаємодії усіх учасників транзиту вантажів З

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 7 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (АТ) 7.3. ДОСЯГНЕННЯ І СТАН ІНФРАСТРУКТУРИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ Динаміка пасажирських перевезень державними авіакомпаніями України На фоні

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.11. СТАНЦІЇ, ЗАЛІЗНИЧНІ ВУЗЛИ, РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ Основними завданнями станції є: Виконання планів і завдань з перевезення вантажів,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.11. СТАНЦІЇ, ЗАЛІЗНИЧНІ ВУЗЛИ, РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ Загальні зведення про станції Залізничні станції в перевізному процесі займають провідну

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 12 МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ 12.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Розбудова транспортних коридорів (інвестиційні проекти) Цей розділ Програми визначає адреси і обсяги інвестиційних вкладень,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 7 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (АТ) 7.2. РОЗБУДОВА і СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ Авіаційна безпека Порядок забезпечення авіаційної безпеки визначається Повітряним кодексом України,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.4. УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ Морський порт Правовий статус морського порту Морський порт є державним транспортним підприємством,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.4. МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ Загальні положення Україна має сприятливі передумови для розвитку морського транспорту; на півдні її територію омивають

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 12 МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ 12.6. МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОРИДОР №7 по р. ДУНАЙ Транспортний коридор по Дунаю: Дунайське судноплавство Новий період історії

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Тарифна політика У галузі тарифної політики передбачається: – забезпечити вільне ціноутворення

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.6. ПОРТИ УКРАЇНИ Господарська діяльність морського порту Морський порт забезпечує: 1) навантаження, розвантаження і обслуговування суден у порядку

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.10. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ РОБОТИ Основні показники експлуатаційної роботи поділяються на кількісні і якісні. Кількісні показники характеризують

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 9 ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ 9.2. ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ Трубопровідний транспорт є найекономічнішим засобом транспортування рідкого палива, пального і технологічного газу, різних хімічних

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.6. ПОРТИ УКРАЇНИ Правовий статус морського порту Морський порт є державним транспортним підприємством, призначеним для обслуговування суден, пасажирів

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.7. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ АТ Проблема безпеки руху У зв’язку із збільшенням кількості автомобілів у

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.6. ПОРТИ УКРАЇНИ Служба регулювання руху суден У районах інтенсивного судноплавства (портові та узбережні води, вузькості, перетин морських

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 7 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (АТ) 7.4. ТЕХНІЧНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ (AT) Основи техніки, технології, організації та управління Технічну основу ПТ складають: літаки, аеропорти та

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.5. ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ Мережа автомобільних шляхів загального користування має довжину 172,4 тис. км, з них з твердим

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.5. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА Удосконалення управління транспортною системою Основні принципи реформування системи управління транспортом: –

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.6. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ Спорудження нової мережі швидкісних залізниць

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.1. ЗАГАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ. МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ Загальне управління транспортом здійснює Міністерство транспорту та зв’язку

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 7 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (АТ) 7.2. РОЗБУДОВА і СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ Програма розбудови державної системи використання повітряного

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.1. СУЧАСНИЙ СТАН ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Зміни стану залізниць за останні роки Економічний розвиток залізничної галузі, її технічне

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.2. ЗАЛІЗНИЦІ УКРАЇНИ Характеристика залізниць Донецька залізниця – це потужний транспортний комплекс, що обслуговує важливий промисловий район

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 10 ПРОМИСЛОВИЙ ТРАНСПОРТ 10.2. МІЖГАЛУЗЕВІ ПІДПРИЄМСТВА ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Мета та предмет діяльності Метою діяльності Концерну є управління виробничою, фінансовою, інвестиційною

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.7. УПРАВЛІННЯ ТРУБОПРОВІДНИМ ТРАНСПОРТОМ ДК “Укртрансгаз” Дочірня компанія Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” створена в 1998

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 7 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (АТ) 7.6. АЕРОПОРТИ УКРАЇНИ Ліцензування аеропортової діяльності Аеропортова діяльність, пов’язана з обслуговуванням на комерційній основі повітряних суден, пасажирів

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.7. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ Система електропостачання являє собою єдину електричну мережу, що складається з зовнішніх систем (електростанції, лінії

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Поліський економічний район Коротка економіко-географічна характеристика Поліський економічний район включає чотири

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.3. СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Інформаційне забезпечення – Забезпечення проведення широкомасштабної агітаційно-інформаційної національної кампанії з

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.5. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА Етапи реалізації концепції Реалізація положень концепції повинна грунтуватись на завданнях, характерних

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 8 ВИДИ ТРАНСПОРТУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В ЄДИНІЙ СИСТЕМІ МІСТА 8.4. МЕТРОПОЛІТЕН Загальні відомості про метрополітени Метрополітен – електрична залізниця, призначена

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.3. УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ Мета, задачі та предмет діяльності Компанії Метою діяльності Компанії є забезпечення економічних

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Основні напрями Концепції Удосконалення державного регулювання роботи транспорту. Державне регулювання роботи

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.3. УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ Управління: – розробляють проекти нормативно-технічної документації, пов’язані з регулюванням діяльності автотранспорту, вдосконаленням

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.6. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ Спорудження нових швидкісних автомобільних доріг

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Донецький економічний район Коротка економіко-географічна характеристика Донецький економічний район складається з

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 7 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (АТ) 7.3. ДОСЯГНЕННЯ І СТАН ІНФРАСТРУКТУРИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ Загальна характеристика аеропортів Мережа державних аеропортів налічує 31

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.6. УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ. МІНБУД УКРАЇНИ Управління міським транспортом здійснює Міністерство будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 10 ПРОМИСЛОВИЙ ТРАНСПОРТ 10.3. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З ВЛАСНИКАМИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПІД’ЇЗНИХ КОЛІЙ До залізничних під’їзних колій належать колії, що з’єднані

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.7. СТАН МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ Морські торговельні порти України на сучасному етапі є основною ланкою морського транспорту Укрморрічфлоту.

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 9 ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ 9.4. РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ТРУБОПРОВОДІВ Одним із найважливіших напрямків підвищення продуктивності трубопроводів є збільшення в них тиску. В перших

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.5. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ Викладена нижче Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.6. ПОРТИ УКРАЇНИ Морське агентування У морському порту або поза його територією як постійні представники судновласника діють агентські

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.3. УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ Автотранспортні управління Міністерства транспорту Автотранспортні управління в Автономній Республіці Крим та областях

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.4. УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ТРАНЗИТНОЇ ДЕРЖАВИ Програма утвердження України як транзитної держави 2002-2010 роках, затверджена Законом України

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 1 РОЛЬ ТРАНСПОРТУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 1.6. ЄДИНА ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА ЗВ’ЯЗКУ Для забезпечення реалізації п. 11 Першочергових

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.6. ПОРТИ УКРАЇНИ Порти Придунайського басейну Порт Рені Порт розташований на лівому березі річки Дунай у межах 123,8-

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.4. УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ТРАНЗИТНОЇ ДЕРЖАВИ Розвиток інфраструктури міжнародного транзиту З метою підвищення транзитного потенціалу України передбачається

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.9. ПОРТОВІ ТАРИФИ Обмірювання вантажів. Специфікування за письмовим дорученням власників вантажів за масою кожного місця та складення по

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.2. УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ Дирекції залізничних перевезень Господарська та соціальна діяльність дирекції Фінансування діяльності дирекції здійснює

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.7. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ АТ Проблема автоматизації управління Рішення цієї задачі іде по шляху створення

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.4. УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ТРАНЗИТНОЇ ДЕРЖАВИ Етапи виконання програми Програма виконуватиметься поетапно. На першому етапі (2002-2005 роки)

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.5. МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ Робота флоту та порту організується на основі плану перевезень, у якому визначені їх обсяги та

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.5. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА Інноваційна політика і пріоритетні завдання розвитку транспорту Стратегічним завданням науково-технічної політики

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 10 ПРОМИСЛОВИЙ ТРАНСПОРТ 10.2. МІЖГАЛУЗЕВІ ПІДПРИЄМСТВА ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН “ПРОМТРАНС” Міжгалузеві підприємства промислового залізничного транспорту (ППЗТ) входять в Концерн

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.9. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ РУХОМ ПОЇЗДІВ Порядок приймання, відправлення і руху поїздів Організація руху поїздів, операції з

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.3. РІЧКОВІ ПОРТИ Порт – підприємство водного транспорту звідки починається і де закінчується перевезення пасажирів і вантажів водним

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Удосконалення економічних відносин Формування ринків транспортних послуг. Держава всебічно сприяє формуванню

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.6. ПОРТИ УКРАЇНИ Територія та акваторія морського порту Територією морського порту є відведені йому землі. До території морського

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.6. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ Концепція затверджена постановою Кабінету Міністрів

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.8. РУХОМИЙ СКЛАД І ЙОГО УТРИМАННЯ Тепловози Тепловоз – автономний локомотив з енергетичною установкою – дизель-генератором. Через

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.5. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА Авіаційний транспорт – прийняття державних цільових програм розвитку та забезпечення безпечної

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 9 ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ 9.6. СТАН ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Провідним підприємством паливно-енергетичного комплексу України є Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” – це

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.12. ТАРИФИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Основа тарифів і зборів на залізничному транспорті Такою основою є Господарський кодекс

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Придніпровський економічний район Коротка економіко-географічна характеристика Придніпровський економічний район – територіальний

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Реалізація інвестиційної спроможності Інвестиційна діяльність формується, виходячи з можливостей: – повного

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 7 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (АТ) 7.2. РОЗБУДОВА і СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ Метеорологічне забезпечення Метеорологічне забезпечення цивільної авіації в Україні здійснюється аеродромними

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.2. УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ Дирекції залізничних перевезень Юридичний статус дирекції Дирекція є відособленим підрозділом залізниці. Дирекція

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.8. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОРТІВ Програма соціально-економічного розвитку морських торговельних портів до 2010 р. виходить з основних принципів,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.1. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СПІЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ І ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВ – УЧАСНИЦЬ СНД У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ Міжнародну

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 7 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (АТ) 7.2. РОЗБУДОВА і СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ Забезпечення аеронавігаційною інформацією З метою забезпечення польотів аеронавігаційною інформацією у

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.6. ПОРТИ УКРАЇНИ Функції капітана морського порту До функцій капітанів морських портів належать: 1) нагляд за дотриманням чинного

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.1. СУЧАСНИЙ СТАН ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Залізнична галузь незалежної України щорічно забезпечує перевезення понад 300 млн. т вантажів

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.6. КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗАЛІЗНИЦІ Залізничні під’їзні колії Колійне господарство становить одну з найважливіших галузей залізничного транспорту, від

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 10 ПРОМИСЛОВИЙ ТРАНСПОРТ 10.4. ФОРМУВАННЯ ЦІН (ТАРИФІВ) НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (Затверджено наказом

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.2. РУХОМИЙ СКЛАД РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ Флот, що експлуатується на річках, складається із транспортних, технічних і допоміжних кораблів. Транспортні

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.6. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ДОПОМІЖНОГО АВТОТРАНСПОРТУ За обсягом перевезених вантажів і темпах розвитку автомобільний транспорт значно випереджає залізничний, річковий

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Національна безпека З метою забезпечення національної безпеки держави необхідно: – приділяти

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.7. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ АТ Подальший розвиток мережі АД Для підвищення ефективності використання багатьох тисяч

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.12. ТАРИФИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Тарифи на перевезення пасажирів Основні регламентуючі документи і техніко-економічні показники пасажирських перевезень

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.9. ПОРТОВІ ТАРИФИ Система портових тарифів Завдяки своєму вигідному географічному розташуванню морські порти української частини Чорного, Азовського морів

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.6. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ Реконструкція існуючих автомобільних доріг Передбачається

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Мета та завдання Концепції Концепція має за мету забезпечувати: – реформування

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.8. РУХОМИЙ СКЛАД І ЙОГО УТРИМАННЯ Загальні відомості про рухомий склад До рухомого складу відносять локомотиви, вагони

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.3. СПОРУДИ І ПРИСТРОЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Поняття про комплекс пристроїв, споруд Залізниця – це комплекс інженерних споруд,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.12. ТАРИФИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Тарифи на перевезення вантажів Основні положення Перевезення вантажів залізничним транспортом відносяться до

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 7 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (АТ) 7.6. АЕРОПОРТИ УКРАЇНИ Класифікація аеропортів Єдиний універсальний підхід до класифікації аеропортів цивільної авіації відсутній. Класифікація, яку застосовують

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.12. ТАРИФИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Тарифні системи на перевезення вантажів На перевезення вантажів залізницями України застосовуються дві

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.4. УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ТРАНЗИТНОЇ ДЕРЖАВИ Механізм реалізації програми З метою забезпечення виконання завдань Програми встановлюється такий

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Подільський економічний район Коротка економіко-географічна характеристика Подільський економічний район включає Вінницьку,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 12 МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ 12.4. ЗАЛІЗНИЧНІ МТК Критський коридор № 3. Основним залізничним напрямком, що з’єднує країни СНД і Україну з

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.3. КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ Технічну базу сучасного автомобільного транспорту (АТ) складають: рухомий склад, дороги та автотранспортні підприємства (АТП).

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.3. СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Організаційне забезпечення – Затвердження Президентом України за поданням Кабінету Міністрів

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 10 ПРОМИСЛОВИЙ ТРАНСПОРТ 10.1. РОЛЬ, ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ Промисловий транспорт безпосередньо приймає участь у виробництві продукції, переміщень предметів праці,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.5. УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ Державний департамент авіаційного транспорту (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.11. СТАНЦІЇ, ЗАЛІЗНИЧНІ ВУЗЛИ, РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ Функції залізничних станцій та їх завдання Основними функціями станцій є: Приймання,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 1 РОЛЬ ТРАНСПОРТУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 1.5. ЄДИНА ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА Мережа шляхів сполучення – це сукупність усіх

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 12 МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ 12.6. МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОРИДОР №7 по р. ДУНАЙ Характеристика шляхів сполучення Дунай – Чорне море. Судноплавний хід

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Економічне районування Економічний район – це економічно цілісна частина території країни,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.4. МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ Склад морського транспорту До складу морського транспорту входять підприємства морського транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.3. СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Фінансове забезпечення – Розроблення програми фінансування заходів з інтеграції України

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.5. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА Залізничний транспорт – законодавче врегулювання питань компенсації збитків залізниць від нерентабельних

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Східний економічний район Коротка економіко-географічна характеристика Східний економічний район – промислово-аграрний,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 1 РОЛЬ ТРАНСПОРТУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 1.8. ПРОДУКЦІЯ ТРАНСПОРТУ Транспорт – це сфера матеріального виробництва, продукцією якої

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.4. УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ Мета і предмет діяльності Об’єднання Основними напрямками діяльності Об’єднання є: – задоволення

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.2. УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ Господарська та соціальна діяльність Залізниці Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.7. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ АТ Основні науково-технічні проблеми: – подальше поновлення парку більш економічними та

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 6 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 6.6. ПОРТИ УКРАЇНИ Капітан порту Державний нагляд за мореплавством у порту здійснює капітан морського торговельного (морського рибного) порту,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.5. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА Пріоритетні завдання розвитку видів транспорту Залізничний транспорт збереже в перспективі провідну

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Транспортно-дорожній комплекс Транспортно-дорожній комплекс Придніпровського економічного району представлений залізничним, автомобільним, авіаційним,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.5. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА Морський та річковий транспорт – прийняття державних цільових програм розвитку морського

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.7. УПРАВЛІННЯ ТРУБОПРОВІДНИМ ТРАНСПОРТОМ Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (скорочена –

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 1 РОЛЬ ТРАНСПОРТУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 1.4. ЄДИНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА Єдину транспортну систему України становлять: – транспорт

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 7 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (АТ) 7.3. ДОСЯГНЕННЯ І СТАН ІНФРАСТРУКТУРИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ Застосування авіації у народному господарстві Нетрадиційне застосування авіації,

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 4 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ 4.9. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ РУХОМ ПОЇЗДІВ Організація вагонопотоків В основі організації руху поїздів на вітчизняних залізницях лежать

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.2. УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ Основними завданнями Залізниці є: – своєчасне і якісне здійснення перевезень вантажів і

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.3. СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Співробітництво у галузі охорони довкілля Охорона довкілля є визнаним пріоритетом

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 1 РОЛЬ ТРАНСПОРТУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 1.7. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ТРАНСПОРТУ Окремі види транспорту характеризуються певними техніко-економічними

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.3. УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ Державний департамент автомобільного транспорту (Укравтотранс) є урядовим органом державного управління у галузі

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 9 ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ 9.1. УКРАЇНА – ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВУЗОЛ ЄВРОПИ У силу географічних та історичних умов Україна відіграє важливу роль у забезпеченні

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Інтеграція в європейську і світову транспортну систему Для забезпечення зовнішньоторговельних зв’язків

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 7 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (АТ) 7.4. ТЕХНІЧНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ (AT) Авіаційний транспорт як галузь – це усі види підприємств, організацій та установ, діяльність

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.7. УПРАВЛІННЯ ТРУБОПРОВІДНИМ ТРАНСПОРТОМ ВАТ “Укртранснафта” Відкрите акціонерне товариство Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” створено відповідно

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.4. УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ТРАНЗИТНОЇ ДЕРЖАВИ Основні напрямки програми Метою Програми є оптимальне використання наявного та подальший

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Карпатський економічний район Коротка економіко-географічна характеристика Карпатський економічний район включає чотири

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 7 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ (АТ) 7.2. РОЗБУДОВА і СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ Радіотехнічне забезпечення Основними засобами спостереження на базі первинних радіолокаційних станцій

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.7. УПРАВЛІННЯ ТРУБОПРОВІДНИМ ТРАНСПОРТОМ ДАТ “Укрспецтрансгаз” Підприємство здійснює транспортування скрапленого нафтового газу залізницею.

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Впровадження нових технологій Необхідно всі зусилля та ресурси спрямовувати на підвищення

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 12 МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ 12.2. ТРАНЗИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ Експорт транспортних послуг України Це надання українськими транспортними та іншими підприємствами послуг іноземним

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 1 РОЛЬ ТРАНСПОРТУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 1.2. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТУ В ХVІІІ-ХХІ ст. Основи розвитку транспорту закладені в

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 9 ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ 9.6. СТАН ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Нафтотранспортна система України Загальна протяжність нафтопроводів ВАТ “Укртранснафта” складає близько 3850 км. Перекачування

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 12 МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ 12.5. АВТОМОБІЛЬНІ МТК Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1996 р. за №1512 затверджено перелік автомобільних

Загальний курс транспорту РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ 3.2. УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ Дирекції залізничних перевезень Загальні положення Дирекція залізничних перевезень є відособленим підрозділом залізниці

Page 1 of 212