Заклад

Заклад – застава рухомого майна, за якою майно, що є предметом застави, передається заставодавцем у володіння заставодержателю (ст. 44 Закону України “Про Заставу”). Цим З. відрізняється від іншого виду застави – іпотеки рухомого майна. Оскільки предмет З. передається у володіння заставодержателю, то закон детально встановлює його обов’язки і права. Так, заставодержатель, якщо інше не передбачено договором, зобов’язаний вживати заходів щодо збереження предмета З. Коли це передбачено договором, він одержує з предмета З. доход

в інтересах заставодавця і повинен регулярно надсилати йому звіт про користування предметом З. Якщо інше не передбачено договором, отримані ним доходи йдуть на покриття витрат на утримування предмета З., а також зараховуються в рахунок погашення процентів за борг, забезпечений З. зобов’язань чи самим боргом. Заставо держатель зобов’язаний належним чином утримувати предмет З. і нести відповідальність за нього тоді, коли немає доказів, що втрата, пошкодження або загибель предмета З. сталися не з його вини, тощо. Він негайно повідомляє заставодавця про загрозу загибелі чи пошкодження предмета З. Якщо
ця загроза виникла не з його вини, він має право вимагати заміни предмета З., а при відмові заставодавця виконати цю вимогу – достроково звернути стягнення на предмет закладу. Крім того, він зобов’язаний негайно повернути предмет З. після виконання заставодавцем зобов’язання. Заставодавець має право в будь-який час вимагати припинення застави та (або) достроково виконати забезпечене 3. зобов’язання, якщо заставодержатель зберігає або використовує предмет 3. неналежним чином. За втрату або недостачу предмета З. заставодержатель несе відповідальність у розмірі вартості втраченого майна, а за пошкодження предмета З. – у розмірі суми, на яку знизилась вартість заставленого майна. Договором чи законом може бути передбачено за вказані правопорушення відшкодування збитків у повному обсязі. Причому заставодержатель несе відповідальність, якщо не доведе, що втрата, недостача чи пошкодження сталися не з його вини. Якщо заставо держателем є ломбард або інша організація, для якої надання кредитів громадянам під З. є предметом її діяльності, то звільнення від відповідальності може мати місце лише за умови, що заставодержатель має докази, що втрата, недостача чи пошкодження предмета З. сталися внаслідок непереборної сили. За угодою сторін предмет З. може бути залишено у заставодавця під замком і печаткою заставодержателя (тверда З.). Індивідуальна певна річ може бути залишена у заставодавця з накладенням знаків, які засвідчують 3.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Заклад - Довідник з правознавства


Заклад