Закон Кейнса

Закон Кейнса – сформульований англійським економістом Дж. Кейнсом психолого-економічний закон, згідно з яким люди схильні, як правило, збільшувати споживання із зростанням доходів, але не настільки, як зростає дохід. Щодо категоріальної сутності закону, З. К. відображає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між зростанням доходів, з одного боку, і зростанням схильності до заощаджень та одночасним зниженням схильності до споживання – з іншого. Схильність до заощаджень за зростання доходів населення зумовлена тим, що частина таких доходів, яка зростає, витрачається на придбання товарів тривалого користування, для чого необхідні заощадження, а також намаганням відкласти на “чорний день”. Водночас зменшується частка витрат населення на продукти харчування. На макроекономічному рівні формою вияву З. К. є зменшення частки особистого споживання в ефективному попиті за зростання доходу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Закон Кейнса - Економічний словник


Закон Кейнса