Закон Паскаля – Гідростатика та аеростатика

5. Механіка

5.5. Гідро – та аеростатика

Гідро – та аеростатика – розділ, в якому вивчаються умови рівноваги і рух рідин і газів, а також тіл, занурених у них, під дією сил.

5.5.1. Закон Паскаля

Тиск, створюваний зовнішніми силами, який діє на рідину або газ, передається рідиною або газом без зміни в усіх напрямках.
Закон Паскаля – Гідростатика та аеростатика