ЗАКОН (ПРАВИЛО) ПЕРЕХОДУ В ПІДСИСТЕМУ

Екологія – охорона природи

ЗАКОН (ПРАВИЛО) ПЕРЕХОДУ В ПІДСИСТЕМУ, принцип кооперативності – саморозвиток будь-якої взаємозв’язаної сукупності, її формування в систему забезпечує включення як підсистеми в утворювану або існуючу підсистему, тобто відносно однорідні системні одиниці здатні утворювати спільне ціле (напр., популяції та угруповання в природі, пром. об’єднання в економіці, різні форми кооперації. “Кооперативний ефект” виявляється на всіх рівнях організації матерії, його часто називають системним, або системоутворювальним, ефектом. Напр., утворення глобальної антропосистеми, формування ієрархії екосистем і систем взагалі. У природокористуванні цей закон слід враховувати як в управлінні прир. ресурсами, так і в організації власне використання прир. ресурсів, оскільки “кооперативний ефект” дає значний речовинно-енергет. виграш. Це стосується також і світового співтовариства держав, для яких кооперування зусиль – один із шляхів виходу з екол. ускладнень та ін. кризових явищ.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗАКОН (ПРАВИЛО) ПЕРЕХОДУ В ПІДСИСТЕМУ - Довідник з екології


ЗАКОН (ПРАВИЛО) ПЕРЕХОДУ В ПІДСИСТЕМУ