Закон пропорційного розвитку економіки

Закон пропорційного розвитку економіки – специфічний економічний закон, що виражає внутрішньо необхідні, сталі та суттєві зв’язки між розвитком економіки на мікро – та макрорівнях та об’єктивною потребою і дотриманням найважливіших пропорцій у народногосподарському комплексі. Найповніше на мікрорівні (у межах окремого підприємства, суспільною формою якого була індивідуальна капіталістична власність) З. п. p. e. почав діяти на нижчій стадії капіталістичного способу виробництва, а його матеріальною основою був одиничний поділ

праці. Згодом сфера дії З. п. p. e. поступово поширюється до меж монополістичних об’єднань у промисловості. Наступною сферою дії З. п. p. e. є окремі галузі народного господарств, а отже, встановлення внутрігалузевих пропорцій. Водночас такі форми монополістичних об’єднань, як багатогалузеві концерни та конгломерати, поширюють економічне поле дії цього закону на міжгалузевий рівень, хоча і в обмежених масштабах. Інтенсивний розвиток державного сектору економіки та державної власності є якісно вищою сферою дії З. п. p. e., а пропорційний розвиток значною мірою поширюється на все господарство певної країни.
Ще повніше й інтенсивніше З. п. р. е. діє унаслідок державного регулювання економіки. Водночас в умовах капіталістичного способу виробництва дія цього закону реалізується через диспропорційність, яка найповніше виявляється у процесі відновлення пропорцій відтворення під час економічних криз і структурних реформ. З. п. р. е. органічно пов’язаний з законом планомірного розвитку (див. Закон планомірного розвитку економіки). Тому тенденція до пропорційного розвитку також набуває ознак закону в період розгортання НТР. З переростанням продуктивними силами меж державної власності і поглибленням суспільного поділу праці на інтернаціональній основі дія З. п. р. е. поступово поширюється до меж окремих регіональних економічних об’єднань, найрозвиненішим з яких є ЄС.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Закон пропорційного розвитку економіки - Економічний словник


Закон пропорційного розвитку економіки