ЗАКОН СПРЯМОВАНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ

Екологія – охорона природи

ЗАКОН СПРЯМОВАНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ – заг. хід еволюції завжди спрямований на пристосування до геохронологічно змінних умов існування і обмежений ними. 3. с. е. разом з принципом спрямованості еволюції (Л. Онеагера) пояснює, чому відбувається закономірна зміна форм живого (напр., спрямованість домінує над випадковістю, хоча мінливість іноді буває випадковою).
ЗАКОН СПРЯМОВАНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ