ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Тип уроку: комбінований урок.

Мета: навчити учнів описувати перетворення кінетичної енергії в потенціальну і навпаки, наводити приклади перетворення одного виду механічної енергії в інший, пояснити сутність закону збереження енергії; формувати матеріалістичний світогляд учнів.

Обладнання та наочність: досліди, що ілюструють перетворення одного виду енергії в інший, портрет Ю. Р. Майера.

Відеофрагмент: стрільба з лука, фрагмент мультфільму про Архімеда з дією простих механізмів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Що називається енергією?

– Що називається кінетичною енергією?

– Що називається потенціальною енергією?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

– Взаємні перетворення кінетичної та потенціальної енергії.

– Закон збереження повної механічної енергії.

– Закон збереження енергії.

Опорний конспект

Учитель

заповнює таблицю разом з учнями:

Механічна енергія

Вид

Позначення

Одиниця

Формула

Властивості

Кінетична

Ek

Дж

 ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

– Є мірою механічного руху тіл.

– Адитивна величина.

– Скалярна величина.

– Залежить від вибору системи відліку

Потенціальна

Ep

 ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

– Залежить від взаємного розміщення тіл.

– Є функцією тільки координат.

– Фізичний смисл має не саме значення енергії, а різниця енергій

 ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

 ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

1. Наведіть приклад перетворення кінетичної енергію в потенціальну.

2. Наведіть приклад перетворення потенціальної енергії в кінетичну (переглянути фрагмент мультфільму, відеофрагменти).

3. Чому неможливо побудувати вічний двигун?

Розв’язування задач

1. Тіло кинули вертикально вгору зі швидкістю 30 м/c. На яку висоту підніметься це тіло?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. Тіло кинули вертикально вгору зі швидкістю 30 м/c. На якій висоті кінетична енергія дорівнює потенціальній енергії?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Вивчити конспект.

– Завдання за підручником: вивчити § 38; розв’язати вправу 38 письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Завдання за задачником: №№ 23.39, 23.41

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Додаткове завдання: виконати експериментальне завдання на стор. 235 підручника

_____________________________________________________

_____________________________________________________


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ - Плани-конспекти уроків по фізиці


ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ