ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ

Хімія – універсальний довідник

КІЛЬКІСНІ ВІДНОШЕННЯ В ХІМІЇ

ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ

Рівняння хімічної реакції – це, фактично, рівняння матеріального балансу речовин, що вступили в реакцію, і продуктів реакції, тобто рівність їхніх мас. Дійсно, число атомів кожного елемента зліва і справа в рівнянні реакції те ж саме, адже атоми в хімічних реакціях не виникають і не знищуються. У продуктах реакції ті ж атоми, що й у вихідних речовинах, тільки вони знаходяться в новій комбінації.

Сумарна маса продуктів реакції дорівнює сумарній масі речовин, що вступили в хімічну взаємодію. У цьому полягає закон збереження маси.
ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ