Закон зростання управлінських витрат

Закон зростання управлінських витрат – внутрішньо необхідні, сталі та суттєві зв’язки між збільшенням чисельності управлінського апарату та ефективності їх праці за умов інтенсивного виробництва на етапі розгортання НТР, з одного боку, та зростанням частки раціональних управлінських витрат у витратах виробництва за випереджальних темпів зростання продуктивності праці на підприємствах, фірмах, компаніях, з іншого. До складу управлінського персоналу входять ті менеджери різних ланок, які займаються організацією виробництва й управлінням

процесом виробництва і праці. Найбільшою мірою цей закон діє у високонауковотехнологічних галузях і супроводжується найвищими темпами зростання продуктивності праці. Зростання чисельності працівників управлінського апарату та ефективності їх праці супроводжується збільшенням частки цього персоналу у новоствореній вартості та збільшенням економії уречевленої праці. Важливою функцією управлінців за цих умов є узгодження з новою технікою і технологією форм і методів організації виробництва і праці, обгрунтування раціональної інвестиційної політики, запровадження комплексу відповідних
стимулів та ін. Дія цього закону з точки зору технологічного способу виробництва значною мірою зумовлена більшою можливістю заміщення виробничого персоналу за умов автоматизованого виробництва, порівняно з заміщенням управлінської праці. Внаслідок дії цього закону відбуваються важливі кількісно-якісні зміни у співвідношенні живої праці виробничого персоналу та уречевленої праці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Закон зростання управлінських витрат - Економічний словник


Закон зростання управлінських витрат