Закони розвитку людини економічної

Закони розвитку людини економічної – внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між людиною – працівником (її рисами, потребами та інтересами) і людиною – власником (її рисами, потребами та інтересами), внаслідок взаємодії яких (зв’язків) у різних сферах суспільного відтворення відбувається вдосконалення та еволюція економічної людини, поступово формується комплекс умов для її трансформації в людину соціальну. При цьому в процесі тривалого розвитку технологічного способу виробництва, особливо за умов автоматизованого виробництва,

поступово формується працівник сучасного типу (див. Працівник нового типу) і людина – власник сучасного типу (див. Людина економічна). Тому внаслідок взаємодії окремих рис людини – працівника і людини – власника (отже, відповідних потреб та інтересів) виникають локальні З. р. л. е. Так, внаслідок взаємодії такої риси людини – працівника, як рівень підготовки до організації й управління, з одного боку, і такої риси людини – власника, як управління власністю, з іншого, виникає і розвивається локальний закон перетворення (формування) менеджера нижньої ланки, дрібного бізнесмена (або перетворення
найманого працівника в дрібного капіталіста). З. р. л. е. зазнають модифікації внаслідок впливу багатьох факторів на різних етапах еволюції людської цивілізації, причому в окремих суспільно-економічних формаціях можуть бути обгрунтовані специфічні закони розвитку людини економічної.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Закони розвитку людини економічної - Економічний словник


Закони розвитку людини економічної