Закономірності міжнародного руху капіталів

Закономірності міжнародного руху капіталів – довготривалі об’єктивні тенденції у процесі експорту та імпорту капіталів за умов глобалізації економіки. До таких закономірностей належать: 1) прискорене зростання іноземних капіталовкладень (у повоєнний період вони подвоювались кожних 10 років, а за 1970- 2000 відбулось 80-разове збільшення прямих інвестицій; 2) постійне зростання частки прямих інвестицій порівняно з портфельними (так, у період між двома світовими війнами частка прямих інвестицій становила 25%, а в 90-х – близько 80%); 3) зростання концентрації прямих інвестицій у розвинених країнах та зменшення їх частки у країнах, що розвиваються (так, раніше основна частка зарубіжних інвестицій спрямовувалась у країни, що розвиваються, а наприкінці 90-х XX ст. їх частка у розвинених країнах становила понад 60%), та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Закономірності міжнародного руху капіталів - Економічний словник


Закономірності міжнародного руху капіталів