Закономірності розвитку довгих хвиль Кондратьєва

Закономірності розвитку довгих хвиль Кондратьєва – зв’язки, що існують об’єктивно, постійно повторюються під час довгих економічних циклів зміни базисних поколінь основних фондів і поширюються на економіку і соціальну сферу. До них належать: 1) упродовж 20 – 25 років до початку хвилі підвищення відбувається пожвавлення у сфері технічних винаходів і відкриттів, а відтак упродовж не більше 5 років – їх широке впровадження (період піднесення). Під час перелому у великих циклах відбуваються якісні зміни в організації виробництва,

грошовому обігу та деяких інших ланках національної економіки, а також у сфері міжнародних економічних відносин; 2) під час хвиль підвищення великих циклів, як правило, посилюються соціальні потрясіння і перевороти в суспільстві; 3) хвилі пониження великих циклів супроводжуються тривалою депресією в аграрному секторі економіки; 4) хвиля підвищення великого циклу сприяє зменшенню тривалості періодів депресій у середніх циклах і водночас посилює інтенсивність їх піднесення, при понижувальній хвилі – періоди депресії зростають, а інтенсивність піднесень падає.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Закономірності розвитку довгих хвиль Кондратьєва - Економічний словник


Закономірності розвитку довгих хвиль Кондратьєва