Закріплення знань учнів про дзвінкі й глухі приголосні. Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями

Урок 103

Тема. Закріплення знань учнів про дзвінкі й глухі приголосні. Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями

Мета: закріпити вміння диференціювати дзвінкі та глухі приголосні; поглибити знання про дзвінкі та глухі приголосні; розвивати фонематичний слух учнів; виховувати бережливе ставлення до книги.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 206)

– Назвіть предмети, зображені на малюнках.

– Яке правило

слід пам’ятати, щоб правильно вимовляти слова з дзвінкими приголосними в кінці складу?

– Назвіть пари приголосних за дзвінкістю – глухістю.

2. Хвилинка чистопису

Дь уб уж голуб

– Доберіть слова з цими буквосполученнями.

– Підкресліть у них дзвінкі приголосні однією рискою, а глухі – двома.

 Закріплення знань учнів про дзвінкі й глухі приголосні. Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями

III. Закріплення вивченого матеріалу

1. Коментоване письмо (вправа 207)

– Допишіть слова за зразком.

– Прочитайте слова правого стовпчика, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки перед глухими.

2. Самостійна робота із взаємоперевіркою

(вправа 209)

– Прочитайте і спишіть текст.

– Скільки в тексті спонукальних речень? (Три речення)

– Назвіть виділені букви в словах, вимовте звуки.

– Складіть звукову модель слова смужка.

3. Фізкультхвилинка

4. Творча робота (вправа 208)

– Розгляньте малюнки.

– Складіть і запишіть розповідь за малюнками і запитаннями.

1) Що хотіли зробити цапки? (Цапки хотіли перейти через річку.)

2) Де вони зустрілися? (Вони зустрілися на кладці.)

3) Яка була кладка? (Кладка була вузька.)

4) Що сталося з цапками? (Цапки побилися, й обидва опинилися у воді.)

5. Робота на дошці (вправа 210)

– Прочитайте речення.

– Які букви “стали” не на своє місце? Запишіть речення, виправивши помилки. (Мама заплела Маринці тоненькі кіски. Бігла кізка по мосту, збила куряву густу.)

IV. Підсумок уроку

– Які приголосні звуки називаються дзвінкими? Назвіть їх.

– Які приголосні звуки називаються глухими? Назвіть їх.

– Назвіть пари дзвінких і глухих приголосних звуків.

– Які дзвінкі приголосні не мають парних глухих?

– Як вимовляються в українській мові дзвінкі приголосні у кінці слова і складу? Наведіть приклади.

V. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 211, відповіді на питання, с. 88 (усно).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Закріплення знань учнів про дзвінкі й глухі приголосні. Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями - Плани-конспекти уроків по українській мові


Закріплення знань учнів про дзвінкі й глухі приголосні. Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями