Залишкова вартість основних засобів

Залишкова вартість основних засобів (остаточная стоимость основных средств) – вартість основних засобів, фондів з врахуванням їхнього зносу, що дорівнює негативній вартості з врахуванням амортизації протягом всього терміну експлуатації.
Залишкова вартість основних засобів