Залишок Солоу, товарних цінностей

Залишок Солоу – макроекономічний показник, який дорівнює приросту сукупної продуктивності факторів виробництва і характеризує технологічний прогрес. Обчислюють З. С. як різницю між показниками приросту обсягів виробництва у грошовому вираженні й приростом витрат на фактори виробництва.
Залишок Солоу, товарних цінностей