Залишок Солоу, товарних цінностей

Залишок Солоу – макроекономічний показник, який дорівнює приросту сукупної продуктивності факторів виробництва і характеризує технологічний прогрес. Обчислюють З. С. як різницю між показниками приросту обсягів виробництва у грошовому вираженні й приростом витрат на фактори виробництва.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Залишок Солоу, товарних цінностей