Залізничні під’їзні колії – КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗАЛІЗНИЦІ

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 4

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

4.6. КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗАЛІЗНИЦІ

Залізничні під’їзні колії

До залізничних під’їзних колій належать колії, що з’єднані із загальною мережею залізниць безперервною рейковою колією і які належать підприємствам, підприємцям, організаціям та установам незалежно від форм власності, а також громадянам – суб’єктам підприємницької діяльності (далі – підприємство). Під’їзні колії призначено для транспортного обслуговування одного або кількох

підприємств у взаємодії із залізничним транспортом загального користування.

Примикання залізничних під’їзних колій до загальної мережі залізниць дозволяється Укрзалізницею або за її дорученням начальником залізниці. Будівництво і реконструкція залізничних під’їзних колій, а також пристроїв, призначених для навантаження, розвантаження і очищення вагонів, здійснюється за проектами, погодженими з Укрзалізницею або за її дорученням з начальником залізниці. Конструкція та стан колійних пристроїв і технічних споруд залізничних під’їзних колій повинні забезпечувати пропуск великовагових

вагонів, а у разі обслуговування залізничної під’їзної колії локомотивами залізниць, – пропуск локомотивів, наданих для цього залізницею.

Колійний розвиток станції, який пов’язаний із збільшенням обсягів перевезень на залізничній під’їзній колії підприємства, здійснюється з матеріалів та за рахунок коштів цього підприємства.

Заходи, пов’язані з примиканням залізничної під’їзної колії підприємства і будівництвом при цьому необхідних нових постів та роз’їздів у місцях примикання, обладнанням їх і укладанням стрілки примикання, здійснюються залізницею за рахунок коштів цього підприємства.

Працівники залізничних під’їзних колій підприємства, які пов’язані з рухом поїздів і маневровою роботою на коліях залізниці, повинні знати Правила технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів та сигналізації; працівники, які керують навантаженням і кріпленням вантажів.

Технічні умови. Порядок і терміни перевірки цих знань встановлюються Укрзалізницею.

Взаємовідносини залізниці з підприємством, порядок і умови експлуатації залізничних під’їзних колій визначаються договором. Подача і забирання вагонів, а також маневрова робота на залізничних коліях, що належать підприємствам, здійснюються їх локомотивами. Якщо підприємство не має свого локомотива, подача і забирання вагонів та маневрова робота провадяться локомотивом залізниці за плату згідно з тарифом.

Порядок подачі і забирання вагонів і контейнерів на залізничній під’їзній колії встановлюється договором на експлуатацію залізничної колії (договором на подачу та забирання вагонів). Експлуатація залізничних під’їзних колій, які мають свої локомотиви, повинна здійснюватися на основі єдиного технологічного процесу роботи під’їзної колії і станції примикання.

Час перебування вагонів (контейнерів) на залізничній під’їзній колії визначається за їх номерами. Порядок обслуговування контрагентів – підприємств, що мають у межах залізничної під’їзної колії іншого підприємства свої склади або залізничні колії, які до неї примикають, встановлюється договорами, що укладаються без участі залізниці, безпосередньо між контрагентами і підприємством, якому належить залізнична під’їзна колія. Відповідальність перед залізницею за користування вагонами контрагентом, збереження вантажів та вагонів несе підприємство, якому належить залізнична під’їзна колія. У разі обслуговування залізничної під’їзної колії локомотивом залізниці між залізницею і контрагентом укладається договір на подачу і забирання вагонів. Усі розрахунки за обслуговування здійснюються безпосередньо між ними.

Розрахунки, пов’язані з амортизацією залізничних під’їзних колій, за участь контрагента у ремонті та утриманні колії у всіх випадках здійснюються безпосередньо між підприємством і його контрагентом.

У договорах про експлуатацію залізничної під’їзної колії і договорах про подачу та забирання вагонів повинні враховуватися вантажні фронти, умови і терміни навантаження маршрутів, а також можливість використання під’їзних колій для потреб залізниці.

Вантажний фронт визначається кількістю вагонів, яку можна встановити за довжиною складської колії, що може бути використана для одночасного навантаження або розвантаження однорідних вантажів. Фронт механізованого навантаження та розвантаження визначається залежно від кількості механізмів.

Час перебування вагонів під навантаженням і вивантаженням у разі обслуговування залізничної під’їзної колії локомотивом залізниці визначається з моменту фактичної подачі вагонів на місце навантаження або розвантаження до моменту одержання станцією від підприємства повідомлення про готовність вагонів до забирання.

Час знаходження вагонів на залізничних під’їзних коліях, що обслуговуються їх локомотивами, визначається з моменту передачі вагонів на передавальних коліях. Місце і порядок операцій встановлюються договором про експлуатацію залізничної під’їзної колії. Норми часу на операції передачі не повинні перевищувати однієї хвилини на вагон і ЗО хвилин на всю пред’явлену партію вагонів.

Охорона завантажених і порожніх вагонів на залізничних під’їзних коліях здійснюється засобами і за рахунок підприємств. Договір про експлуатацію залізничної під’їзної колії та договір про подачу та забирання вагонів розробляється з урахуванням єдиного технологічного процесу роботи під’їзної колії із станцією примикання. Порядок розроблення та форма договорів встановлюються Правилами.

Порядок урегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення, зміни та розірвання цих договорів, визначається згідно із законодавством. Протиріччя з питань, пов’язаних з безпекою руху, вирішуються начальником залізниці.

Примикання споруджуваних залізничних під’їзних колій до існуючих допускаються з дозволу начальника залізниці і відповідного підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Залізничні під’їзні колії – КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗАЛІЗНИЦІ - Загальний курс транспорту


Залізничні під’їзні колії – КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗАЛІЗНИЦІ