Замах на злочин

Замах на злочин – умисна дія, безпосередньо спрямована на скоєння злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного. З. на з. безпосередньо загрожує суспільним відносинам (ч. 2 ст. 17 КК України). Дії, що становлять замах, є об’єктивною стороною злочину. При цьому замах може виражатися у скоєнні всіх діянь, що є об’єктивною стороною закінченого злочину, або частини їх. Замах має місце тоді, коли злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного. Це значить, що не настали

наслідки, передбачені законом, або винний не скоїв усіх дій, що становлять об’єктивну сторону злочину, тобто при замаху скоєння злочину було перервано, а причини цього були різні, але не залежали від волі винного: злочинцю заважали, його затримали на місці скоєння злочину, потерпілий вчинив опір, який злочинець не зміг подолати, та ін. За суб’єктивними ознаками З. на з. споюється завжди тільки з прямим умислом. Із змісту ст. 17 КК України випливає, що замах на необережний злочин неможливий. У кримінальному праві замах за ступенем наближення його до закінченого злочину поділяють на закінчений і незакінчений.
Закінченим визнається замах, коли винний виконав усі дії, які вважав необхідними для настання злочинних наслідків і завершення злочину, але злочин залишився незакінченим з причин, які не залежали від його волі. Під незакінченим З. наз. розуміють виконання винним не всіх дій, які він вважав необхідними для скоєння злочину. При незакінченому З. на з. винний скоює лише частину необхідних йому дій, а іншу частину скоїти не встигає з причин, що не залежали від його волі. Специфічним видом замаху є негідний замах, який поділяється на замах на негідний об’єкт і замах за допомогою непридатних засобів. Замах на негідний об’єкт має місце тоді, коли можливість спричинення шкоди об’єкту виключається через особливі ознаки предмета посягання чи потерпілого або через їхню відсутність на місці злочину, про що винному Не було відомо. Замах з непридатними засобами визначається тим, що винний помилково або необережно використовує для досягнення злочинної мети такі засоби, які об’єктивно не здатні призвести до завершення злочину. Питання про кримінальну відповідальність за негідний замах вирішується на загальних підставах. Відповідальність та покарання на 3. на з. визначається за законом, який передбачає відповідальність за даний закінчений злочин. Згідно із ч. 4 ст. 17 КК суд, призначаючи покарання за замах, враховує характер і ступінь суспільної небезпечності дій, вчинених винним, ступінь здійснення злочинного наміру і причини, через які злочин не було доведено до кінця.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Замах на злочин - Довідник з правознавства


Замах на злочин