Заморожування цін

Заморожування цін – використання державних адміністративних методів упродовж нетривалого періоду для запобігання зростанню цін в умовах гіперінфляції, а отже, призупинення руйнівних процесів в економіці та зниження життєвого рівня населення. З. ц. поширюється на підприємства, фірми, компанії усіх форм власності. Його доцільно застосовувати, коли гіперінфляція не спричинена негативними явищами у сфері безпосереднього виробництва (наприклад, кризою недовиробництва) та грошового обігу (надмірним випуском грошової маси). Внаслідок цього в умовах З. ц. вживають дієвих заходів щодо швидкого нарощування випуску власних товарів або тимчасової закупівлі імпортних за рахунок зовнішніх кредитів, запроваджують конфіскаційну грошову реформу або застосовують такі методи стабілізації грошового обігу, як нуліфікація та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Заморожування цін - Економічний словник


Заморожування цін