Замовлення – наряд

Замовлення – наряд – планове замовлення на виконання певних робіт, зокрема НДДКР, яке фінансує, як правило, держава.
Замовлення – наряд