Запитання. Завдання – Педагогіка як наука

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
Основи педагогіки

1. Загальні засади педагогіки

1.1. Педагогіка як наука

Запитання. Завдання

Які особливості характеризують українську народну педагогіку?

У чому полягає основна відмінність духовної педагогіки від світської?

Які педагогічні ідеї великого українського мислителя Григорія Сковороди є актуальними й сьогодні?

Чи тотожні за змістом такі педагогічні категорії, як “виховання” і “соціалізація”?

Яке значення мають міжпредметні зв’язки для педагогіки? З якою

наукою педагогіка пов’язана найтісніше?

Розкрийте логічні зв’язки між етапами педагогічного дослідження.

Охарактеризуйте метод педагогічного експерименту.

Знайдіть збірки народних прислів’їв, приказок, пісень та проаналізуйте наявні в них виховні настанови.

Які співзвучні сьогоденню проблеми порушені у книгах “Педагогічна поема” А. Макаренка та “Серце віддаю дітям” В. Сухомлинського?

Література

Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. – К., 1998.

Бабанский Ю. К. Проблемы повышения еффективности педагогических исследований. – М., 1982.

Державна національна

програма “Освіта” (“Україна XXI століття”). – К., 1994.

Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. – М., 1990.

Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. – К., 1997.

Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук З. О. Основи національного виховання. – Умань, 1993.

Ноосфера: духовный мир человека/ Сост. А. В. Коротнян. – Л., 1987.

Стельмахович М. Г. Народна педагогіка. – К., 1985.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Запитання. Завдання – Педагогіка як наука - Довідник з психології


Запитання. Завдання – Педагогіка як наука