ЗАПЛІДНЕННЯ У КВІТКОВИХ РОСЛИН. БУДОВА НАСІНИНИ

ТЕМА 3 РОСЛИНИ

§36. ЗАПЛІДНЕННЯ У КВІТКОВИХ РОСЛИН. БУДОВА НАСІНИНИ

Пригадайте біологічне значення квітки. Що таке пилкове зерно, зав’язь і насінний зачаток?

Ви вже знаєте, що квітка – це генеративний орган рослини. Її найважливіші частини – це тичинки і маточки. Саме вони забезпечують запилення та запліднення. Заплідненню передує утворення статевих клітин. Чоловічі статеві клітини (спермії) формуються в пилковому зерні, а жіноча (яйцеклітина) – у зародковому мішку, розташованому в насінному зачатку.

Як відбувається

запліднення у квіткових рослин? Перед заплідненням пилкове зерно має потрапити на приймочку маточки і прорости (мал.151). Проростання пилку – це процес утворення пилкової трубки, вростання її в зародковий мішок. По пилковій трубці два спермії потрапляють до зародкового мішка, розташованого в насінному зачатку. Один із сперміїв зливається з яйцеклітиною, а інший – із центральною клітиною зародкового мішка. Оскільки кожен спермій зливається з окремою клітиною зародкового мішка, цей процес у квіткових рослин дістав назву подвійне запліднення. Процес подвійного запліднення відкрив 1898 року професор
Київського університету Святого Володимира (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Сергій Гаврилович Навашин (мал. 151, 1). Це відкриття принесло йому та українській ботанічній науці всесвітню славу.

Унаслідок злиття одного спермія з яйцеклітиною утворюється зигота. Згодом з неї розвивається зародок рослини (мал. 151, 2). Із центральної клітини зародкового мішка, з якою зливається другий спермій, розвивається тканина із запасом поживних речовин – ендосперм.

 ЗАПЛІДНЕННЯ У КВІТКОВИХ РОСЛИН. БУДОВА НАСІНИНИ

Мал. 757. 1. С. Г. Навашин. 2. Подвійне запліднення.

Завдання. Розгляньте малюнок і поясніть, у чому полягає подвійне запліднення

Розвинений і дозрілий після запліднення насінний зачаток, що містить зародок рослини, ендосперм та насінну шкірку, і є насінина.

Завдяки подвійному заплідненню і зигота, і первинна клітина ендосперму отримують частину спадкової інформації від одного з батьків, частину – від іншого. Тому нова рослина більш життєздатна.

Яка будова насінини? Головна частина насінини – це зародок рослини. Він складається із зародкових корінця, стебла, бруньки та сім’ядолей. Зародки одних квіткових рослин (пшениці, кукурудзи, цибулі, тюльпана) мають лише одну сім’ядолю, інших (гороху, квасолі, капусти, яблуні, соняшнику) – дві (мал. 152).

В ендоспермі містяться запасні поживні речовини, необхідні зародку для розвитку та проростання. Часто ще під час дозрівання насінини зародок використовує поживні речовини ендосперму повністю. Тоді утворюється насінина без ендосперму. Запасні речовини в таких рослин відкладаються або в м’ясистих сім’ядолях (як-от у гороху, квасолі та гарбуза), або в інших частинах насінини (наприклад, у грициків – у зародковому корінці). Насінна шкірка утворюється з покривів насінного зачатка. Вона захищає зародок та ендосперм від висихання, механічних ушкоджень тощо.

 ЗАПЛІДНЕННЯ У КВІТКОВИХ РОСЛИН. БУДОВА НАСІНИНИ

Мал. 152. Будова насінини пшениці (А) та квасолі (Б): 1 – сім’ядоля (у насінини квасолі дві сім’ядолі); 2 – зародкова брунька; 3 – зародкове стебло; 4 – зародковий корінь;

5 – ендосперм; 6 – насінна шкірка (у насінині пшениці вона зрослася зі стінкою плода)

Яке значення насінини в житті рослин? Насіння відіграє важливу роль у поширенні рослин. Зародок квіткових рослин захищений насінною шкіркою і має значний запас поживних речовин. Завдяки цьому зародок здатний переживати тривалі періоди несприятливих умов (низьких і високих температур, посухи). Тому квіткові рослини можна побачити і високо в горах, і в спекотних пустелях, і в прісних водоймах. За настання сприятливих умов насінина проростає і дає початок новій рослині.

Ознайомтеся з будовою насінини, виконавши лабораторне дослідження.

ДОВЕДЕМО НА ПРАКТИЦІ

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВА НАСІНИНИ

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: сухі та набряклі насінини квасолі, препарувальний набір, таблиці.

Хід роботи

1. Розгляньте сухі та набряклі насінини квасолі. Порівняйте їхні розміри і зовнішній вигляд.

2. Зніміть насінну шкірку з набряклої насінини. Знайдіть сім’ядолі, зародковий корінець, стебло і бруньку.

3. З’ясуйте, у якій частині насінини квасолі містяться запасні поживні речовини.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

– У квіткових рослин запліднення має свої особливості порівняно з іншими рослинами і дістало назву подвійного. Це пов’язано з тим, що в зародковий мішок водночас потрапляють два спермії. Один з них зливається з яйцеклітиною, а інший – із центральною клітиною.

– Насінина розвивається з насінного зачатка. Вона складається із зародка рослини, запасних поживних речовин та насінної шкірки.

Поповніть свій біологічний словник: подвійне запліднення, сім’ядолі, ендосперм.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Зазначте, що таке сім’ядоля: а) корінь зародка; б) зародкове стебло; в) видозмінений листок зародка; г) зародкова квітка.

2. Визначте, що собою становить ендосперм: а) тканина, клітини якої містять запас поживних речовин для розвитку зародка; б) перший листок зародка; в) зародковий корінець; г) зародкове стебло.

Дайте відповідь на запитання

1. Які особливості запліднення в квіткових рослин?

2. Яка будова насінини?

3. Що таке ендосперм? Яке насіння не має ендосперму?

4. Яке значення насіння для квіткових рослин?

Поміркуйте. Чому рослини, що здатні утворювати насіння, найпоширеніші в природі? Які ще рослини, крім квіткових, утворюють насіння?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ЗАПЛІДНЕННЯ У КВІТКОВИХ РОСЛИН. БУДОВА НАСІНИНИ - Біологія


ЗАПЛІДНЕННЯ У КВІТКОВИХ РОСЛИН. БУДОВА НАСІНИНИ