ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ В ЗОНІ МІШАНИХ ЛІСІВ

ПРИРОДА УКРАЇНИ

§ 50. ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ В ЗОНІ МІШАНИХ ЛІСІВ

– Що таке заповідник? З якою метою створюють заповідники? Які заповідники є в Україні?

Природа зони мішаних лісів багата й різноманітна. Ліси – це не лише джерело деревини, а й чудове місце відпочинку з чистим і свіжим повітрям. Проте природа зони мішаних лісів зазнає значних змін під впливом господарської діяльності людини.

– Якої шкоди завдає господарська діяльність природі зони мішаних лісів?

Вирубування лісів, осушення боліт, будівництво

промислових підприємств, видобування корисних копалин, надмірне збирання ягід та лікарських рослин, полювання на диких тварин спричинює забруднення водойм і повітря, призводить до зменшення кількості багатьох представників рослинного і тваринного світу Полісся.

Природні багатства зони мішаних лісів потребують дбайливого ставлення та охорони.

У нашій країні докладають багато зусиль для збереження й примноження природних багатств. Прийнято закони, спрямовані на бережне господарювання та запобігання забруднення довкілля, створені заповідні території: заповідники, національні парки,

заказники, ботанічні сади.

– 1. Знайдіть на карті природних зон України (мал. 160) заповідники. 2. Прочитайте назви заповідників, які є в зоні мішаних лісів.

У зоні мішаних лісів з метою охорони і збереження в природному стані унікальних лісових масивів, боліт, рослинного і тваринного світу створено 4 природні заповідники: Поліський, Древлянський, Рівненський та Черемський.

Першим заповідником, створеним у зоні мішаних лісів, був Поліський заповідник. Він розташований у Житомирській області. Природа цього краю неповторна. Територія заповідника вкрита сосновими лісами, яких немає більше ніде в Україні (мал. 169).

У заповідниках Полісся є багато різноманітних рослин і тварин, серед яких чимало рідкісних, занесених до Червоної книги України.

 ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ В ЗОНІ МІШАНИХ ЛІСІВ

Мал. 169. Поліський заповідник

– 3 якою метою була створена Червона книга України?

– Розгляньте рідкісні рослини, які охороняють у зоні мішаних лісів, прочитайте їхні назви (мал. 170).

 ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ В ЗОНІ МІШАНИХ ЛІСІВ

Лілія лісова Любка дволиста Зозульки травневі

Мал. 170. Рослини, занесені до Червоної книги України

– Розгляньте рідкісних тварин, які охороняють у зоні мішаних лісів, прочитайте їхні назви (мал. 171).

 ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ В ЗОНІ МІШАНИХ ЛІСІВ

Рись Жук-олень Лелека чорний

Мал. 171. Тварини, занесені до Червоної книги України

На території зони мішаних лісів створено 4 природні заповідники. У них охороняють ліси, болота, водойми, рослинний і тваринний світ. Багато рослин і тварин є рідкісними, занесеними до Червоної книги України.

– 1. Якої шкоди природі зони мішаних лісів завдає діяльність людей? 2. Яких заходів уживають для збереження природних багатств зони? 3. Скільки заповідників створено в цій зоні? З якою метою? 4. Які рідкісні рослини і яких рідкісних тварин охороняють у заповідниках?

– Чому ліси називають “легенями планети”?

Яке значення мають ліси в природі та житті людини? Якої шкоди завдає лісам господарська діяльність людини? Яких заходів уживають люди для збільшення кількості лісових насаджень? Як потрібно поводитися в лісі, щоб не завдати йому шкоди? Складіть про це коротку розповідь та презентуйте її в класі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,00 out of 5)


ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ В ЗОНІ МІШАНИХ ЛІСІВ - Натурологія


ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ В ЗОНІ МІШАНИХ ЛІСІВ