ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 122. ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: закріпити вміння розв’язувати завдання на застосування табличного ділення на 9; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на дві дії; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, вміння працювати самостійно; прищеплювати інтерес до точних наук.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 142, завдання 957;

958)

Завдання 957

– Прочитайте розв’язання задачі двома способами.

Завдання 958

– Прочитайте вирази і їх значення.

2. Усна лічба

1) Гра “Ерудит”.

– З чого оси будують гнізда? (З паперу)

– Обчисліть і визначте правильну відповідь.

 ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

А) З піску – 8.

Б) З паперу – 9.

В) З трави – 7.

2) Математична “доріжка”.

Робота в парах

 ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

3) Бліцопитування.

– У скільки разів 64 більше, ніж 8?

– У скільки разів 9 менше, ніж 72?

– На скільки 36 більше, ніж 6?

– На скільки 6 менше, ніж 36?

У скільки разів 36 більше, ніж 9?

– У скільки разів 9 менше, ніж 72?

– На скільки 36 більше, ніж 9?

– На скільки 9 менше, ніж 72?

3. Хвилинка каліграфії

– З ряду чисел: 10; 12; 18; 20; 24; 26; 28; 30; 32; 36 випишіть ті, які одночасно діляться на 2 і на 4.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми повторимо таблиці множення і ділення.

IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с 142-143)

Завдання 959. Усне виконання завдання

Учні коментують, як виконали обчислення.

Завдання 960

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання. Сильні учні розв’язують самостійно. Слабким пропонується картка-“підказочка”.

 ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Після цього учні складають подібну задачу про розливання соку в банки за виразом 24 – 2 • 9.

Завдання 961

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують її розв’язання у зошити.

Решта учнів разом з учителем розглядають план розв’язання і визначають дії.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над задачею

Довжина першої сторони трикутника 12 см, другої – в 4 рази менше, а третьої – 5 см. Знайдіть периметр трикутника. (12 + 12: 4 + 5 = 20 (см))

2. Обчислення значень виразів

 ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічних задач

1) Завдання 962*.

– Поставте дужки, щоб рівності були правильними.

2 • 8 + 48 = 64

2 • (2 + 7) = 18

27 : (3 + 6) = 3

2) Перед довгою розлукою п’ятеро друзів обмінялися фотографіями: кожен дав кожному по одній своїй фотографії. Скільки їм для цього знадобилося фотографій?

Розв’язання

– Перший спосіб. Кожен дав по чотири фотографії, тому всього знадобилося 4 • 5 = 20 фотографій.

– Другий спосіб. Кожен отримав по чотири фотографії, тому всього знадобилося 4 • 5 = 20 фотографій.

Відповідь: 20.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 143, завдання 963; 964.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ - Плани-конспекти уроків по математиці


ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ