ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 6. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ПРИКЛАДІВ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ ДІЛЕННЯ НА 6

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 99. ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 6. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ПРИКЛАДІВ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ ДІЛЕННЯ НА 6

Мета: формувати в учнів уміння розв’язувати і порівнювати задачі; вдосконалювати знання табличного ділення на 6, уміння складати вирази; розвивати логічне мислення, пізнавальну активність, математичне мовлення; виховувати уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 117, завдання 772; 773)

Завдання

772

– Прочитайте вирази та їх значення.

Завдання 773

– Яка маса курки?

2. Усна лічба

1) Гра “Ланцюжок”.

 ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 6. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ПРИКЛАДІВ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ ДІЛЕННЯ НА 6

2) Математична доріжка.

– Заповніть верхній рядок таблиці.

12

: 6

2

3

4

5

6

7

8

9

3) Розв’язування задач.

– У 6 банках 18 л молока. Скільки молока в 1 банці?

– На 4 сторінках Марійчиного

альбому 16 фотографій. Скільки фотографій на одній сторінці?

– У 3 мішках 12 відер картоплі. Скільки картоплі в одному мішку?

3. Індивідуальне опитування

Картка 1

1. Розв’яжи приклади.

 ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 6. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ПРИКЛАДІВ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ ДІЛЕННЯ НА 6

2. Розв’яжи задачу.

На двох клумбах 6 кущів троянд. Скільки кущів троянд на одній клумбі?

Картка 2

1. Розв’яжи приклади.

 ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 6. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ПРИКЛАДІВ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ ДІЛЕННЯ НА 6

2. Розв’яжи задачу.

У 6 бідонах – 48 л води. Скільки літрів води в одному бідоні?

4. Хвилинка каліграфії

– Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені. 10; 16; 20; 26; 30; …; 40; …; 50; ….

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю ділення на 6.

IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с 117-118)

Завдання 774. Усне виконання завдання

Учні пояснюють, як узнати, о котрій годині розпочалася екскурсія.

Завдання 775

Колективне ознайомлення зі змістом задач, їх аналіз. Один учень записує умову і розв’язує задачу. Після цього задачі порівнюються.

Завдання 776

Учні “ланцюжком” за даними таблиці складають та обчислюють вирази.

Завдання 777. Коментоване розв’язування завдання

По черзі учні пояснюють завдання, працюючи в своїх зошитах.

Завдання 778*

Учні на дошці креслять прямокутник і проводять у ньому 2 відрізки таким чином, щоб можна було побачити по 2 трикутники, чотирикутники і п’ятикутники.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над задачею

В одному кошику 18 іграшок, а в другому – 12. Усі іграшки розклали у 6 коробок порівну. Скільки іграшок виявилось у кожній коробці? Розглянь і поясни різні способи розв’язання задачі.

 ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 6. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ПРИКЛАДІВ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ ДІЛЕННЯ НА 6

2. Обчислення значень виразів

 ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 6. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ПРИКЛАДІВ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ ДІЛЕННЯ НА 6

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічної задачі

Є піскові годинники на 3 хв і 7 хв. Потрібно опустити яйце у воду, що кипить, рівно на 4 хв. Як це зробити за допомогою цих годинників?

Розв’язання. Слід поставити годинники працювати одночасно. Коли пісок в трихвилинному годиннику витече, покласти у воду яйце. Час роботи семи – хвилинного годинника, що залишився, дорівнюватиме 4 хв.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 118, завдання 779; 780.
ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 6. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ПРИКЛАДІВ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ ДІЛЕННЯ НА 6