Завдання і функції курсу

Історія економічних вчень

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

1.2. Завдання і функції курсу

Вивчаючи історію економічних учень, ми повинні мати на увазі спадкоємність економічних ідей, течій і шкіл та їх відмінності, детермінізм повноти і глибини висновків з історичних фактів і обставин.

Для чого ми вивчаємо історію економічних учень, що є завданням курсу?

Оволодіння сучасною економічною теорією потребує знання магістрального шляху розвитку економічної науки. Історія економічної науки розкриває

процес виникнення економічних категорій, концепцій, теорій, показує їх спадкоємність і безперервність процесу.

Розвиток економічної науки не є тільки безперервним накопиченням і вдосконаленням економічних ідей. У різні економічні епохи вчені досліджують різні економічні реалії, тому економічні ідеї минулого можуть бути не лише підвалинами теорії, а й застереженням від сучасних помилок.

Отже, глибоке розуміння сутності сучасних економічних теорій потребує з’ясування джерел їхнього зародження і розвитку. А знання сучасних економічних теорій дає змогу розуміти й формувати економічну політику

держав, в основу якої завжди покладені певні економічні теорії.

Знання історії економічних учень важливе для оволодіння культурою економічного мислення, для творчого сприйняття й використання економічної теорії, для подальшого розвитку економічної науки.

У складній системі економічних наук історія економічних учень посідає важливе місце. Теоретично осмислюючи та узагальнюючи досягнення кожної з них, ми створюємо, тим самим, одну з передумов їх подальшого поступального розвитку. Поряд із цим історія економічних учень має й самостійне значення, виконуючи такі важливі функції:

– формування і розвиток економічного мислення;

– пізнання поступального процесу еволюції економічної науки;

– засвоєння економічних категорій, законів і принципів у їх історичних змінах;

– творче оволодіння економічними науками;

– виявлення правильних теоретичних і практичних орієнтирів на основі вивчення альтернативних економічних поглядів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Завдання і функції курсу - Економічні учення


Завдання і функції курсу