Завдання організації

Завдання організації – сукупність робіт або їх частина, які мають бути виконані певним способом у визначений термін.
Завдання організації