ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ТЕМА:СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ, ПОВОДЖЕННЯ З НЕЮ, ДОГЛЯД І ЗБЕРІГАННЯ § 12. Автомат Калашнікова Рішення про необхідність переозброєння основної стрілецької зброї на проміжний патрон було

ОДИНОЧНА ПІДГОТОВКА Статут поділяє стройову підготовку на одиночну та у складі підрозділу. Одиночна підготовка є важливим елементом стройової підготовки, оскільки від ступеня підготовленості кожного військовослужбовця

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА ТЕМА : МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЮ § 26. Тимчасове зупинення кровотечі Пригадайте з уроків біології та основ здоров ‘я, у які способи зупиняють зовнішню

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО Одним із провідних зобов’язань учасників Женевських конвенцій є ознайомлення особового складу своїх армій, усього населення країни з вимогами міжнародного гуманітарного права (МГП).

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов’язки військовослужбовців щодо її дотримання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх

ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ТЕМА:СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ, ПОВОДЖЕННЯ З НЕЮ, ДОГЛЯД І ЗБЕРІГАННЯ §15. Малокаліберна гвинтівка. Пневматична гвинтівка Обговоріть, яке основне призначення малокаліберної та пневматичної гвинтівок. Малокаліберна гвинтівка

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ ТЕМА:РОЗБУДОВА НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ §4. Основні історичні періоди військового мистецтва українського народу, їх значення для розбудови сучасних Збройних сил

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА ТЕМА: НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ § 29. Надзвичайні ситуації природного характеру Які стихійні лиха відбувалися в Україні протягом останніх років? Стихійні лиха Під стихійними лихами

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА ТЕМА: ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ §34. Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю Поміркуйте, як можна визначити наявність радіаційної чи хімічної небезпеки.

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА ТЕМА: НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ § 28. Поняття про надзвичайну ситуацію Які надзвичайні ситуації вам відомі? Звідки ви про них довідалися? Людина постійно взаємодіє із

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ТЕМА: ГІМНАСТИКА § 22. Прикладна фізична підготовка: гімнастичні вправи Комплексні вправи Розучування і тренування першого комплексу вільних вправ, комплексної силової вправи і

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА ТЕМА: ОСНОВИ РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ § 39. Ліквідація наслідків зараження Поміркуйте, чи здійснювали ви у своєму житті санітарну обробку. Які заходи

Page 1 of 3123