Захоплення для кожного

ТЕМА: ДОЗВІЛЛЯ

UNIT 7. HOBBIES AND PASTIMES

УРОК 79 (5)

Підтема: Захоплення для кожного.

Мета: Повторити й узагальнити лексичний матеріал теми.

Продовжувати розвивати навички усного мовлення.

Тренувати учнів у читанні тексту за темою.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Підготувати учнів до написання листа другові про своє улюблене заняття.

Виховувати дбайливе ставлення до культурних цінностей.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting

and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! The topic of our today’s lesson is “А Hobby for Everyone”. We’ll read some readers’ letters and learn how to write a letter to a pen friend about your hobby or favourite pastime.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Впр. 4 (с. 107).

Учні виконують вправу за схемою Р  Захоплення для кожного Class: відповідають на запитання, пов’язані з темою уроку.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання,

1) Впр. 1 (с. 106).

Учитель пропонує учням,

спираючись на текст, знайти відповіді на запитання What does Petro Doroshenho collect? What is Borys Ivanchuk’s hobby?.

2) Учитель перевіряє наявність словникової роботи й проводить фронтальне опитування учнів.

Reading

2. Тренування учнів у читанні.

1) Впр. 1 (с. 108).

Учні вголос у режимі Р1  Захоплення для кожного Р2  Захоплення для кожного Р3 читають листи однолітків про їхні захоплення.

2) РЗ, впр. 1 (с. 77).

Учні самостійно заповнюють таблицю, учитель просить одного з них прочитати виконане завдання вголос.

3) РЗ, впр. 2 (с. 78).

Учні знаходять слова, один з них читає їх уголос, решта класу перевіряє.

Speaking

3. Тренування учнів в усному мовленні.

1) Впр. 2 (с. 109).

Учні працюють у групах по четверо-п’ятеро, ставлячи один одному запитання.

2) РЗ, впр. 3 (с. 78).

Учні продовжують працювати в групах, ставлячи запитання один одному та записуючи відповіді однокласників у таблицю.

Vocabulary Practice

4. Узагальнення теми “А Hobby for Everyone”, підготовка до виконання домашнього завдання.

1) Впр. 3 (с. 109).

Учні працюють з Word-Мар, ланцюжком читають слова та словосполучення. Далі в парах ставлять запитання один одному та відповідають на них.

2) Впр. 3 (с. 114).

Учитель пропонує учням прочитати уривок з листа.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

1) Впр. 1 (с. 108), написати листа про своє хобі або захоплення.

2) Впр. 3 (с. 111), вивчити прислів’я.

Sumtnarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework will be to write a letter about your hobby or favourite pastime. Do you know what you will write about? I hope your letters will be interesting. And now let us play a game.

Гра “Hobbies”.

Учитель називає будь-яке хобі, учні визначають, до якої з поданих категорій належить слово: “Learning things”, “Doing things”, “Making things”, “Collecting things “

T: I name a hobby and you tell me to which category it belongs: “Learning things”, “Doing things”, “Making things”, “Collecting things”. Ready? Handicrafts – Making things…
Захоплення для кожного