ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ НА НАСІННИХ ПОСІВАХ

ОСНОВИ НАСІННЄЗНАВСТВА

11.3. ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ НА НАСІННИХ ПОСІВАХ

Насіння зернових культур має найбільшу масу у фазі воскової стиглості. На насінних посівах строки збирання більшості сортів зернових культур припадають на середину воскової стиглості (за вологості зерна 35-40%). У цей період припиняється надходження поживних речовин у насіння. У жита і деяких сортів озимої пшениці маса зерна збільшується у фазі воскової стиглості, що позитивно впливає на якість насіння під час підсихання їх у валках.

Роздільне збирання зернових культур

є одним з агротехнічних заходів, які поліпшують посівні якості насіння. Збирання насінників краще проводити двофазним (роздільним) способом у середині воскової стиглості насіння. У валках насіння висихає швидше, ніж на пні, і рівномірніше. Роздільне збирання підвищує чистоту, енергію проростання і схожість насіння. При цьому обмолот проводять за оптимальної вологості насіння, що значно зменшує його травмування. Отже, знижуються затрати на післязбиральну доробку.

Двофазний спосіб збирання ефективний для культур з подовженим періодом достигання насіння – гречки, проса, гороху, вики, багаторічних

трав та ін.

У районах з частими дощами валки підсихають нерівномірно, причому насіння в них може проростати. Тому тут доцільно поєднувати різні способи збирання врожаю.

Дослідження В. В. Гриценка показали, що під час обмолоту насіння озимої пшениці вологістю 14-20% схожість його становила 97%. За вологості 26-30% вона знизилася до 88, а за вологості 30% і дещо більшій – до 74%.

Фаза воскової стиглості зерна триває 5-8 діб, а потім настає повна стиглість, після якої починають збирання врожаю прямим комбайнуванням (однофазне). Дослідження і практика свідчать, що найбільший урожай зерна збирають за поєднання дво – й однофазного збирання.

Численні дослідження вказують, що під час обмолоту мінімально пошкоджується насіння вологістю 15-23%. У разі обмолоту зерна жита вологістю 25% кількість травмованого насіння збільшується майже вдвоє. Це зазвичай знижує його посівні і врожайні якості. Дослідження, проведені в Інституті пшениці ім. В. М. Ремесла УААН в районах Київської області, показали, що у разі травмування врожайність зерна озимої пшениці знижувалася на 7,2 ц/га. Набагато знижується і схожість насіння під час пошкодження зародка та насінних оболонок (над зародком).

Останнім часом у багатьох господарствах зерно обмолочують комбайнами, що мають два барабани. Для сівби використовують крупне і менш пошкоджене насіння з-під першого барабана.

Просо збирають двофазним способом тоді, коли 60-70% насіння досягне воскової стиглості. Скошену масу спочатку обмолочують за зменшеної кількості обертів барабана молотарки й отримують найстигліше насіння. Нестигле насіння залишається в стеблах, які вкладають у валки для просушування. Повністю валки обмолочують під час другого проходу комбайна.

Гречку на насіння доцільно також збирати двофазним способом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ НА НАСІННИХ ПОСІВАХ - Рослинництво


ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ НА НАСІННИХ ПОСІВАХ