Збірка “Сад божественних пісень” Г. Сковороди

Розділ II ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XVII-XVIII СТ.

ТЕМА 2. МУЗИЧНА КУЛЬТУРА

§ 12. Партесний концерт. Хоровий концерт та його творці. Збірка “Сад божественних пісень” Г. Сковороди

Збірка “Сад божественних пісень” Г. Сковороди

Григорій Сковорода був усебічно обдарованою людиною – філософом-мислителем, письменником, педагогом, музикантом. Як поет, композитор і професійний музикант, Г. Сковорода збагатив національну музично-поетичну творчість новими темами і образами. Його музично – поетична творчість представлена кантами

й піснями, а пісні власне знаменують собою народження нового на той час жанру – сольної пісні з інструментальним супроводом. Сковороду вважають засновником жанру побутових, світських, сатиричних пісень. Його пісні співали українські кобзарі і звичайні люди. Часто пісні й канти у виконанні лірників і бандуристів називали в народі “сковородинівськими”. Ці пісні й у наш час побутують серед народних.

Які твори Г. Сковороди ви знаєте, які з них ви слухали на уроках музичного мистецтва?

До

спадщини письменника-філософа належить збірка “Сад божественних пісень”, у якій відбилися життєві події та роздуми автора. У збірці увага зосереджена на думці, що людина повинна бути вільною, щоб реалізувати свої можливості. Автор наголошує, що свобода – це вищий дар і благо для людини.

За жанром “Сад божественних пісень” можна віднести до духовної лірики. Збірка містить 30 пісень та заключний вірш під назвою “Мело дія”. Ліричний герой збірки перебуває у пошуках правди, добра і щастя. В основі кожної пісні – “зерно” зі Святого Письма. Кожна з пісень збірки мала виконуватися на мелодію, складену автором.

 Збірка Сад божественних пісень Г. Сковороди

Г. Сковорода

 Збірка Сад божественних пісень Г. Сковороди

Музичні інструменти, що належали Г. Сковороді

 Збірка Сад божественних пісень Г. Сковороди

Пам’ятник Г. Сковороді. Переяслав-Хмельницький

Основу збірки становлять сатиричні алегоричні пісні соціальної спрямованості. До них належить і найвідоміша, 10-та пісня-кант “Всякому городу нрав и права”, в якій Сковорода виділив усіх тих, хто заслуговує на осуд.

Ця пісня стала дійсно народною. В репертуарі лірників і кобзарів XIX ст. та в усному народному побутуванні вона зазнала певного шліфування, текстових змін і доповнень.
Збірка “Сад божественних пісень” Г. Сковороди