Зелена карта

“Зелена карта” – 1) угода про взаємне визнання страхового покриття цивільної відповідальності власників засобів автотранспорту та про надання взаємної допомоги щодо врегулювання збитків, які виникають у міжнародному автотранспортному сполученні; 2) свідоцтво про надання права на проживання у США за певних умов.
Зелена карта