ЗЕМЕЛЬНІ, ВОДНІ, ЛІСОВІ, КЛІМАТИЧНІ, РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ СВІТУ. РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ

УРОК 13. ЗЕМЕЛЬНІ, ВОДНІ, ЛІСОВІ, КЛІМАТИЧНІ, РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ СВІТУ. РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ

Навчальна мета: охарактеризувати особливості й розміщення природних ресурсів світу, розвивати уміння працювати в малих групах, уміння самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, використовуючи різні джерела географічних знань.

Обладнання: політична карта світу, підручник, довідники, атласи, таблиці, діаграми.

Основні поняття: земельні ресурси, водні ресурси, кліматичні ресурси, рекреаційні ресурси, ресурси Світового океану.

Тип

уроку: комбінований (захист проектів).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Добре, коли країна забезпечена багатьма видами мінеральної сировини, а її технічних можливостей достатньо для того, щоб із максимальною прибутковістю цю сировину використовувати. Але, як ви знаєте, таких країн небагато. Що ж тоді робити? Чи означає це, що інші країни в умовах нерівних можливостей приречені на низький економічний розвиток? Зовсім ні. Для розвитку країни потрібні й інші види природних ресурсів, наявність яких може відігравати навіть більше

значення для її економіки, ніж багатство мінеральної сировини. Дізнаймося про земельні, водні, лісові, кліматичні, рекреаційні ресурси світу та ресурси Світового океану з доповідей груп.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Земельні ресурси

Земельні ресурси – землі, що використовуються або можуть використовуватися в різних галузях господарства. Належать до відновлювальних і характеризуються певною територією, якістю грунтів, кліматом, рельєфом, гідрологічним режимом, рослинністю тощо. Земельний фонд (без Антарктиди) становить 133,9 млн. кВ. км2, або 26,3 % від загальної площі земної кулі, у тому числі: орні землі (рілля, сади, плантації) – 11 %, луки й пасовища – 24 %, ліси й чагарники – 31 %, малопродуктивні землі (болота, пустелі, льодовики) – 30 %, антропогенні забудови (міста, заводи, транспорт) – 3 %.

Одним із найважливіших показників у земельному фонді території є частка орних земель. На Євразію припадає 59 % світової ріллі, на Північну та Центральну Америку – 15 %, на Африку – 15 %, на Південну Америку – 8 %, на Австралію – 3 %. 80 % світової ріллі знаходиться у посушливій зоні. Найбільша частка пасовищ – у країнах Африки (24 %) та Азії (18 %). Структура земельного фонду планети не залишається незмінною. Щорічне скорочення сільськогосподарських угідь становить більш ніж 9 млн. га.

2. Водні ресурси

До водних ресурсів відносять поверхневі та підземні води, які використовуються або можуть бути використані у господарстві. Реально придатними для освоєння є насамперед води річок, прісних озер та підземних вод неглибокого залягання – це менш ніж 1 % ресурсів прісної води і лише 0,03 % усіх водних запасів Землі. Запаси доступної прісної води розміщені дуже нерівномірно. Третина суходолу вже зараз відчуває нестачу води. 700 млн. людей, які живуть у 43 країнах світу, страждають від постійного дефіциту води, а понад 900 млн. осіб не мають доступу до джерел чистої питної води.

Проблема дефіциту прісної води зумовлена насамперед бурхливим розвитком господарства. Основними споживачами прісної води є сільське господарство (63 %), промисловість (27 %), комунальне господарство (7 %) і транспорт. Світове споживання прісної води перевищує 3 800 млрд. м3 на рік. Головними шляхами подолання проблеми є зменшення витрат вод, водомісткості виробництва, запровадження новітніх технологій (опріснення морської води, транспортування айсбергів, територіальний перерозподіл річкового стоку тощо).

3. Лісові ресурси

Лісові ресурси – це ліси певної території, які використовуються або можуть використовуватися для задоволення будь-яких потреб суспільства. Складаються з деревних, технічних, харчових, кормових, лікарських ресурсів. Ліси виконують також захисні, водоохоронні, оздоровчі, заповідні функції. Лісовий фонд світу складає приблизно 28 % суходолу. Більша частина лісів сконцентрована у двох лісових поясах – північному, з переважанням хвойних порід (пролягає через Канаду, США, Скандинавію, Росію) та південному, з листяними породами дерев (території Центральної та Південної Америки, Екваторіальної Африки, Південної та Південно-Східної Азії). За запасами деревини провідні місця у світі належать Росії, Канаді, Бразилії, США, Індонезії; з-поміж африканських країн – ДРК.

Щороку площі лісів скорочуються на 125 тис. км2. Тільки за останні двісті років лісистість земного суходолу зменшилося удвічі. Щоби подолати проблему скорочення лісових ресурсів, пропонуються такі заходи, як лісовідновлення, комплексне використання деревини, заміна деревини на синтетичні матеріали.

4. Ресурси світового океану

Мінеральні (нафта, природний газ, кам’яне вугілля, сіль, залізо марганцеві конкреції тощо), енергетичні (механічна і теплова енергія вод) та біологічні (представники рослинного і тваринного світу океану), рекреаційні і транспортні ресурси. Проблема економного використання багатств Світового океану є загальною проблемою людства. Останніми роками поширилося розведення деяких видів організмів на морських плантаціях і фермах (аква – та марикультури).

5. Кліматичні ресурси

Кліматичні ресурси – невичерпні природні ресурси, що містять сонячну енергію, вологу та енергію вітру (енергетичні, сільськогосподарські та рекреаційні ресурси клімату). Поєднання тепла, вологи, водного режиму, грунтів певної території, що використовуються в сільському господарстві, називають агрокліматичними ресурсами.

6. Рекреаційні ресурси

Рекреаційні ресурси – сукупність природних та антропогенних об’єктів і явищ, які можна використовувати для відпочинку, лікування й туризму.

Два напрями – природні і соціально-економічні.

Природні – морські узбережжя, береги річок, озер, ліси, парки, гірські райони тощо.

Соціально-економічні – пам’ятки історії, архітектури, етнографічні елементи.

IV. Закріплення нових знань і умінь учнів

1. Обмін тестовими завданнями між групами, розв’язання, перевірка.

2. Обговорення результатів роботи груп (прийом “Мікрофон).

3. Оцінювання та самооцінювання.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Позначити на контурній карті країни, які найкраще забезпечені сільськогосподарськими та лісовими ресурсами

– Підготувати повідомлення (за бажанням) на тему “Як Україна використовує ресурси морів”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗЕМЕЛЬНІ, ВОДНІ, ЛІСОВІ, КЛІМАТИЧНІ, РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ СВІТУ. РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ - Плани-конспекти уроків по географії


ЗЕМЕЛЬНІ, ВОДНІ, ЛІСОВІ, КЛІМАТИЧНІ, РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ СВІТУ. РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ