ЗЕМЛЕТРУСИ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 1 ЛІТОСФЕРА

§20. ЗЕМЛЕТРУСИ

· Пригадайте, які рухи здійснюють літосферні плити.

· Які сили зумовлюють рухи літосферних плит?

ЧОМУ ЗДРИГАЄТЬСЯ ЗЕМЛЯ. Про землетруси ви, зви­чайно, чули з повідомлень у новинах і маєте уявлення, що це таке. Землетруси – це підземні поштовхи і коливання земної поверхні.

Землетруси зумовлюються тими самими внутрішніми силами Землі, що рухають літосферні плити. Ці сили спри­чиняють глибинні розриви земної кори. У зоні розриву миттєво зрушується земна кора. За секунди

товщі гірських порід зміщуються на кілька сантиметрів або навіть метрів у горизонтальному чи вертикальному напрямку. Це породжує раптовий підземний поштовх.

Місце в надрах Землі, де виникає розрив і відбувається зміщення земної кори, називається осередком землетрусу (мал. 65). Він може виникати на різних глибинах – від кіль­кох десятків до 700 км. Від глибини залежить сила струсу земної поверхні: що глибше – то слабше. Від осередку в усі боки поширюється потужна сейсмічна хвиля. Її можна порів­няти з хвилями від кинутого у воду каменя. Сейсмічна хвиля передає коливання земної тверді на великі

відстані. Це через неї здригаються породи в надрах і руйнуються будівлі на по­верхні Землі. Гірськими породами коливання поширюються дуже швидко – до 7 км/с.

Над осередком на земній поверхні міститься епіцентр землетрусу (мал. 65). В епіцентрі сила поштовхів найбільша. З віддаленням від нього во на зменшується. Сейсмічна хвиля охоплює величезні площі. Наприклад, коли в 19 77 р. відбувся землетрус з епіцентром у Карпатах, то в Москві (Росія) у будинках хиталися люстри.

Подорож у слово

Слово сейсмічний походить від грець­кого сейсмос, що означає коливання, землетрус.

Подорож у слово

У слові епіцентр грецьке епі означає над – над центром.

 ЗЕМЛЕТРУСИ

Мал. 65. Осередок та епіцентр землетрусу

Якщо епіцентр землетрусу міститься на дні моря, то відбува­ються підводні землетруси (моретруси). Це спричиняє сильні хвилі – цунамі (детальніше див. § 43, с. 171-172). Тоді стіна води усією своєю силою і масою обрушується на узбережжя.

ЧИМ СТРАШНІ СТРУСИ ЗЕМЛІ. Серед небезпечних сил природи землетруси завжди були найстрашнішим лихом для людини. Вони розпочинаються зненацька, відбуваються блискавично і мають велику руйнівну силу. Потужні земле­труси називають катастрофічними.

Очевидці так описують це грізне стихійне явище: “Земля глухо гуде і стогне, коливається, як морські хвилі, горбить­ся і здригається під ногами, утворюючи глибокі тріщини і провалля. Випинаються залізничні рейки, падають мости, під руїнами будівель гинуть люди, спалахують пожежі від пошкоджених газових та електричних мереж”.

Унаслідок катастрофічного землетрусу в 1960 р. у Чилі (Південна Америка) обвалилися гори і перекрили шлях річкам, утворилися за­падини, прокинулись вулкани, їх вогненна лава розтікалася навсібіч. І де неповний перелік на­слідків струсів землі (мал. 66).

Для оцінювання сили землетрусу користу­ються 12-бальною шкалою. Поштовхи силою 1-4 бали належать до слабких (їх відчувають тільки прилади – сейсмографи). Землетруси силою 6 балів вважають сильними (спостеріга­ються легкі пошкодження будівель), а 7 – дуже сильними (тріскаються будівлі), 11-12балів – катастрофічними (руйнується майже все) (мал. 67). Щороку на Землі вибувається близько 100 тис. землетрусів. Катастрофічні землетруси бувають рідко – у середньому раз на кілька років. Щороку через підземні поштовхи гинуть близько 10 тис. людей.

Подорож у слово

Слово катастрофа у перекладі з грецької означає загибель, кінець.

Найжахливішим землетрусом за всю історію людства був середземно­морський у 1201 р. Тоді загинули понад 1 млн людей. У минулому XX ст. було близько 30 катастро­фічних землетрусів. Найсильніші – в Італії у 1908 р. (загинули 100 тис. людей), у Китаї в 1920 р. (200 тис.) тау 1976 р. (650тис.). Найчастіше землетруси трапляються в Японії.

 ЗЕМЛЕТРУСИМал. 66. Наслідки землетрусів

 ЗЕМЛЕТРУСИ

Мал. 67. Шкала землeтрусів

 ЗЕМЛЕТРУСИ

Стародавній китайський сейсмограф: під час землетрусу (внаслідок порушення рівноваги) в рот однієї із жаб падає бронзова кулька

 ЗЕМЛЕТРУСИ

Сучасний сейсмограф

ХТО СЛІДКУЄ ЗА ЗЕМЛЕТРУСАМИ. Землетруси вивчає наука сейсмологія. У різних країнах світу сейсмологи про­водіть спостереження за станом земної кори, користуючись сейсмографами. Ці прилади вимірюють і автоматично за­писують найменші коливання земної поверхні в будь-якій точці нашої планети.

Важливим завданням сейсмології є прогноз землетрусів. На жаль, сучасна наука ще не може точно їх передбачати. Більш-менш достовірно можна визначити район і силу землетрусу, але його початок спрогнозувати дуже складно. Тому найкращий спосіб зменшити втрати – підготуватися до землетрусу. Для цього будують сейсмостійкі будинки, що витримують 10-бальні поштовхи. У країнах, де часто бувають ці стихій ні явища, у школах дітей навчають правильної по­ведінки під час землетрусу.

 ЗЕМЛЕТРУСИ

Мал. 68. Основні райони землетрусів і вулканів

ДЕ БУВАЮТЬ ЗЕМЛЕТРУСИ. В одних райо­нах земної кулі землетрусів майже не буває, а в інших вони трапляються часто. У цьому є певна закономірність. Землетруси виникають на межах літосферних плит, у місцях розривів і зіткнення – уздовж розломів земної кори. Зони стику (шви) між порівняно стійкими частинами плит досить вузькі, але простягаються на тисячі кілометрів. Їх називають сейсмічними поясами.

Вони збігаються з місцями глибинних розломів на суходолі та в океанах. Там нагромаджується напруження надр, що періодично розряджаєть­ся землетрусами. Земля ніби “випускає пару”.

Часто такі місця припадають на гірські райони (гори Азії, Північної і Південної Америки).

Коли вчені нанесли на карту епіцентри зем­летрусів, то виявилося, що вони зосереджені в двох сейсмічних поясах Землі – Середземномор­ському та Тихоокеанському (мал. 68). В Україні землетруси бувають у Карпатах (силою до 9 балів) і Криму (до 7 балів).

Землетруси – це яскраве свідчення наявності в надрах потужних внутрішніх сил, величезної внутрішньої енергії Землі.

Тварини-сейсмологи

Задовго до виникнення сейсмо­логії, люди помітили, що тварини здатні відчувати наближення землетрусу. Був випадок, коли за 2 год до землетрусу в стайнях коні почали іржати і зриватися з прив’язі. їх заспокоїли. Та за 15 хв до катастрофічного по­штовху коні зірвалися, вибили двері стайні і розбіглися. Згодом завалилася не тільки стайня, а й було зруйноване усе місто. Наближення землетрусу відчувають й інші тварини: корови мукають, собаки виявляють неспокій, пта­хи тривожно кружляють у повітрі. У Японії розводять особливих рибок, які перед початком зем­летрусу поводяться в аква­ріумі вкрай неспокійно.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Землетруси – це підземні поштовхи і коливання земної поверхні, зумовлені раптовими розломами і зміщенням земної кори.

Сейсмічний пояс – це рухома ділянка земної кори, що виникає на межі літосферних плит, де проходять глибинні розломи.

Основні райони землетрусів зосереджені в Середземноморському і Тихоокеан­ському сейсмічних поясах, що розташовані уздовж меж літосферних плит.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Як виникає землетрус?

2. Чим осередок землетрусу відрізняється від його епіцентру?

3. За якою шкалою визначають силу землетрусу?

4. Чим небезпечні моретруси?

5. У яких районах найчастіше трапляються землетруси? Назвіть і покажіть на карті сейсмічні пояси Землі.

6. Чи бувають землетруси в Україні? Де і чому?

7. Поясніть, чому Японія є “чемпіоном” за кількістю землетрусів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ЗЕМЛЕТРУСИ - Географія


ЗЕМЛЕТРУСИ