Землі рекультивовані

Землі рекультивовані – відпрацьовані землі, які знову приведено до стану, придатного для використання в сільському, лісовому, водному господарстві тощо.
Землі рекультивовані