ЗЕМЛІ

Екологія – охорона природи

ЗЕМЛІ – багатопонятійний термін, що має натурально-прир. зміст (3. взагалі, 3. еродовані, 3. засолені та ін.) або адміністративне значення (3. – територіальні одиниці в Німеччині, Австрії).
ЗЕМЛІ