ЗГОРТАННЯ КРОВІ ЯК ЗАХИСНА РЕАКЦІЯ – КРОВ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

КРОВ

ЗГОРТАННЯ КРОВІ ЯК ЗАХИСНА РЕАКЦІЯ

Згортання крові – найважливіша реакція організму, що попереджує втрату крові при пошкодженні судин. Зменшення здат­ності крові згортатися може привести до смертельної кровотечі при найнезначнішому пораненні. Так відбувається, наприклад, при гемофілії (спадковому захворюванні).

Механізм згортання крові складається з трьох послідовних етапів. Перший етап пов’язаний з руйнуванням тромбо­цитів і вивільненням з них ферменту тромбопластину.

На другому етапі тромбопластин каталізує перетворення протромбіну (білка плазми крові) у тромбін у присутності іонів Са2+. Для утворення протромбіну необхідний вітамін К. На третьому етапі тромбін ка­талізує перетворення розчинного білка плазми фібриногену на нерозчинні нитки фібрину (також у присутності іонів Са2+). Нитки фібрину утворюють сітку, в петлях якої затримуються клітини крові, і кровотеча зупиняється.

У нормі згортання крові наступає через 5-10 хв. після пошко­дження судини.

Недокрів’я (анемія). При деяких захворюваннях або в ре­зультаті крововтрати у людини зменшується число еритроцитів і кількість гемоглобіну. Цей стан називається недокрів’ям. Він супроводиться слабкістю, запамороченням, підвищеною стомлю­ваністю і вимагає лікування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗГОРТАННЯ КРОВІ ЯК ЗАХИСНА РЕАКЦІЯ – КРОВ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я - Довідник з біології


ЗГОРТАННЯ КРОВІ ЯК ЗАХИСНА РЕАКЦІЯ – КРОВ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я