Жанри об’єднуються

Розділ VI. Історичний жанр та його різновиди

Тема 33. Жанри об’єднуються

Ознайомлення з творами образотворчого мистецтва різних жанрів протягом навчального року довело, що одна композиція іноді може мати ознаки різних жанрів.

Складовою історичного, релігійного, міфологічного жанрів нерідко виступають пейзажні та портретні зображення.

У графічних і живописних творах трапляються зразки натюрмортів і портретів, які виконані на тлі пейзажу.

У картинах історичного і побутового жанрів часто можна побачити портретні зображення

людей.

У деяких портретах люди намальовані поруч з тваринами. Однак роль тварин тут другорядна, тому їх не можна віднести до анімалістичного жанру.

 Жанри обєднуються

Жорж Брак. Червоний п’єдестал

 Жанри обєднуються

Ейвінд Ерл. Коні

Батальний жанр також може включати в себе елементи інших жанрів: побутового (військовий побут), портретного (відомі полководці, герої), пейзажного (природні ландшафти, морські краєвиди), анімалістичного (кіннота), натюрморту (прапори, зброя), міфологічного (битви фантастичних персонажів).

У мистецтві існують твори, де поєднуються ознаки

декількох жанрів. Іноді приналежність до певного жанру визначити взагалі важко. Часто композиція таких картин складна, багатофігурна.

– Роздивіться картини. Проаналізуйте, що свідчить про їхню приналежність до певного жанру.

 Жанри обєднуються

Анджей Стек. Ян Собеський в битві під Хотином (фрагмент)

 Жанри обєднуються

Чарлз Висоцькі. Провінція

Як би не поєднувались у художньому творі різні жанри, котрийсь із них переважає, тобто виявляється головним.

– Визначте жанри картин, на яких є зображення тварин. Обгрунтуйте свою думку.

 Жанри обєднуються

Крістофер Ріланд. Букет

 Жанри обєднуються

Клара Петерс. Натюрморт із рибою, устрицями і кішка

 Жанри обєднуються

Оксана Заїка. На даху

– Яка, на вашу думку, роль осіб, зображених на кожній картині, головна чи другорядна? Поясніть, як це впливає на визначення жанру картини.

 Жанри обєднуються

Флорис ван Шутен. Кухонний натюрморт

 Жанри обєднуються

Джордж Шерідан Ноулз. У країні чудес

 Жанри обєднуються

Кім Якобс. У вітальній

– Проаналізуйте картини та знайдіть спільне між ними. До яких жанрів, на вашу думку, вони належать?

 Жанри обєднуються

Борис Французов. Натюрморт

 Жанри обєднуються

Давид Бурлюк. Натюрморт із квітами на фоні моря

 Жанри обєднуються

Зоя Одайник-Самойленко. Український натюрморт

Практичне завдання

Намалюйте композицію, у якій присутні ознаки різних жанрів (художні матеріали й техніка на вибір).

Поради

Оберіть провідний жанр композиції та поміркуйте, ознаками яких інших жанрів варто її доповнити.

Приклади композицій

 Жанри обєднуються

Запитання і завдання

1. Як визначити жанр художнього твору?

2. Назвіть основні жанри образотворчого мистецтва.

Самостійна робота для допитливих

1. Пригадайте твори живопису, графіки, скульптури, які мають ознаки різних жанрів, і знайдіть такі приклади в підручнику.

2. Знайдіть з допомогою дорослих в Інтернеті цікаві репродукції картин, які поєднують у собі кілька жанрів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Жанри об’єднуються - Мистецтво


Жанри об’єднуються