Жанрова палітра симфонічної музики

Мета. Ознайомити з особливостями та характерними ознаками жанрів симфонічної музики, творцями симфонічної музики, ознайомити учнів із скарбничкою жанрів симфонічної музики, пригадати характерні ознаки програмної та непрограмної симфонічної музики.

Розвивати Вміння учнів уважно слухати симфонічну музику та знаходити на слух характерні ознаки жанрів симфонічної музики, знаходити відмінності та спільні риси між жанрами симфонічної музики, розвивати вміння висловлювати власні музичні враження від прослуханого твору, розвивати

вміння знаходити спільні риси між видами мистецтва.

Виховувати інтерес до слухання класичної симфонічної музики та виконання дитячих пісень українських композиторів.

Тин уроку: комбінований, урок введення в тему.

Обладнання: музичний інструмент, програвач, мультимедійна дошка, ілюстрації до музичного твору та пісні або мультимедійна презентація, портрет композитора Л. ван Бетховена.

Основні поняття для засвоєння: характерні ознаки жанрів симфонічної музики, жанри великої та малої форми в симфонічній музиці, програмна та непрограмна симфонічна музика.

Твори,

що вивчаються на уроці:

· Л. ван Бетховен. Симфонія №5. І частина.

· “Козацька пісня” (слова і музика А. Мігай).

Хід уроку

1. Вхід під музику Л. ван Бетховена. Організаційний момент. Мотивація до навчання.

2. Новий матеріал для засвоєння. Бесіда з учнями про жанри симфонічної музики.

3. Робота зі схемою.

Скринька жанрів

 Жанрова палітра симфонічної музикиСимфонічної музики

Симфонія Увертюра Концерт

Симфонічна поема Симфонічна сюїта Симфонічні варіації

До жанрів симфонічної музики також належать симфонієта, симфонічна картина, симфонічна фантазія.

Музичний словничок

Симфонічна музика – музика, започаткована появою жанру симфонії і призначена для виконання симфонічним оркестром.

4. Музичне сприймання. Л. ван Бетховен. Симфонія №5. 1 частина.

5. Аналіз музичного твору.

1. Чим вас вразила музика? Що було в ній незвичного?

2. Які інструменти виконували твір? Розкажіть про особливості звучання твору.

3. Чи є в цій музиці основна мелодія? Доведіть.

4. Які засоби музичної виразності характерні для цього симфонічного твору?

6. Бесіда про автора твору – композитора Л. ван Бетховена та історію створення симфонії № 5.

Чи знаєте ви, що відома всім симфонія німецького класика була присвячена українцю? З’ясуймо це разом.

Серед дев’яти симфоній Бетховена особливо вирізняється симфонія №5. Її всі без винятку впізнають за вступом. Цікаво, що цей музичний твір композитор присвятив своєму другу і меценату – сину останнього гетьмана України, графу Андрію Розумовському (українцю за походженням).

Особливим у звучанні симфонії є те, що всі чотири частини об’єднані фізною “темою долі”, котра звучить на початку твору як епіграф. Про неї Бетховен сказав: “Так доля стукає у двері”. Ця тема звучить дуже голосно (фортисимо) одночасно в партіях різних інструментів. Симфонія не має програми, її зміст не виражений словами, але яскрава, виразна музика, конкретне значення основного мотиву дають право розглядати твір як картину боротьби людини з перешкодами життя в ім’я радості та щастя. Чотири частини симфонії можна уявити як окремі моменти цієї боротьби. Фінал зображує перемогу людини над силами зла і насильства.

I частина (Allegro con brio – швидко, з вогнем) Написана в сонатній формі. Частина відкривається так званою “темою долі” – мотиву з чотирьох нот, що повторюється двічі, вдруге – одним ступенем нижче. Це основний мотив, з якого розвиваються всі інші теми частини.

II частина (Andante con moto – повільно) – це глибокі роздуми про щось серйозне, значне. Написана у формі варіацій на дві теми.

III частина (Scherzo – Allegro, в перекладі з італійської – “жарт”). Музика цієї частини за настроєм повертає нас до першої частини.

IV частина (Allegro, фінал) звучить святково, переможно. Тема дуже близька до “Гімну Свободи”. Фінал написаний у формі сонатного алегро.

Музичний словничок

Симфонія (від грец. – співзвуччя) – жанр оркестрової музики, великий твір для оркестру, написаний зазвичай у формі сонатно-симфонічного циклу.

7. Робота зі схемою.

КЛАСИЧНИЙ ВИД ЖАНРУ СИМФОНІЇ

Класичні зразки симфонії складаються з чотирьох частин.

І частина –

У швидкому темпі, пишеться в сонатній формі (формі сонатного алегро)

ІІ частина –

В повільному темпі, найбільш довільної форми, часто варіаційна.

ІІІ частина-

Менует або скерцо, у складній тричастинній формі.

IVчастини-

У швидкому темпі, в сонатній формі або у формі рондо.

8. Виконання творчого завдання.

Прослухайте першу частину симфонії №5 Л. ван Бетховена ще раз. Спробуйте уявити себе режисером художнього фільму. Вигадайте невеликий сюжет. Хто буде головним героєм вашого фільму? Розкажіть про це своїм друзям.

9. Фізкультхвилинка “Відпочиваємо разом “.

10. Розспівування. Поспівка. Вправи для розвитку музичного слуху та голосу (за вибором вчителя).

11. Розучування пісні. “Козацька пісня” (слова і музика А. Мігай).

Знайомство з піснею та її змістом, розучування мелодії першого куплету та приспіву. Виконання першого куплету, приспіву під акомпанемент інструмента.

12. Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.

· У чому полягає особливість жанрів симфонічної музики?

· Як Бетховен утвердив у своїй симфонії ідею перемоги людини в боротьбі за кращу долю?

· Які інструменти виконували твір?

· Розкажіть про засоби виразності симфонії.

13. Домашнє завдання.

Послухайте музику, яка звучить у вас вдома. Чи є серед прослуханих творів схожі до теми симфонії Бетховена?

Заспівайте пісню, яку ми вивчили на уроці, своїм рідним та друзям.

14. Вихід з класу під музику Л. ван Бетховена.

15. Для допитливих – виконання музичного проекту.

Колективний проект “Лунає симфонічна музика”

Мета: навчитися писати сценарії шкільних свят.

Очікуваний результат: сценарій свята.

План створення:

Цей проект може бути груповим. Об’єднайтеся в три групи.

Перша група “Симфоністи” – дослідіть історію жанру симфонії за допомогою літературних джерел, знайдіть інформацію про відомі шедеври в жанрі симфонії з музики минулого та сучасності, про композиторів і виконавців, а також їхні фото. Підготуйте презентацію на свято.

Друга група “Музиканти” – складіть каталог найбільш популярних симфоній серед учнів класу та запишіть уривки творів у форматі мрЗ та відеофрагменти виступів оркестрів на диск. Хто стане звукорежисером свята?

Третя група “Сценаристи” – придумайте разом сценарій шкільного свята, присвяченого жанру симфоній, оберіть ведучих та запросіть друзів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Жанрова палітра симфонічної музики - Плани-конспекти уроків по музиці


Жанрова палітра симфонічної музики