ЖЕНЬ

Культурологічний словник

ЖЕНЬ (кит.) – принцип людяності, гуманного підходу до людини та суспільства.
ЖЕНЬ