Життєвий цикл клітин – Клітина як цілісна система

Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

РОЗДІЛ II. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 3. Клітина як цілісна система

Життєвий ЦИКЛ КЛІТИНИ

Життєвий цикл клітини (клітинний цикл) – це період життя клітини від одного поділу до наступного.

Інтерфаза – період між поділами, в якому відбуваються процеси росту, подвоєння молекул ДНК, синтезу білків та інших органічних сполук, поділ мітохондрій і пластид, розростання ендоплазматичної сітки тощо. Інтенсивно акумулюється енергія.

Мітоз –

поділ, який супроводжується спіралізацією хромосом та утворенням апарату, який забезпечує рівномірний розподіл спадкового матеріалу материнської клітини між двома дочірніми.

Мейоз – це особливий спосіб поділу клітин, у результаті якого кількість хромосом зменшується вдвічі й утворюються гаплоїдні клітини.

Порівняння процесів мітозу та мейозу

Мітоз

Мейоз

Мають однакові фази поділу

Перед поділом відбуваються

спіралізація і подвоєння молекул ДНК

Один поділ

Два поділи, що змінюють один одного

У метафазі на екваторі клітини розміщуються подвоєні хромосоми

У метафазі на екваторі клітини розміщуються пари гомологічних хромосом

Кон’югація хромосом і кросинговер відсутні

У профазі І гомологічні хромосоми кон’югують і можуть обмінюватися ділянками (кросинговер)

Між поділами відбувається подвоєння хромосом

Між першим і другим поділами немає подвоєння хромосом

Утворюються дві дочірні клітини з диплоїдним набором хромосом (2n)

Утворюються чотири клітини з гаплоїдним набором хромосом (n)

Особливості будови мітотичних хромосом

 Життєвий цикл клітин   Клітина як цілісна система

1. У профазі мітозу хромосоми спіралізуються, скорочуються й потовщуються. Хроматиди відходять одна від одної, залишаючись з’єднаними тільки центромерами

2. Метафазні хромосоми мають Х-подібну форму, складаються з двох хроматид, кінці яких розійшлися

3. В анафазі кожна хромосома розділяється на окремі хроматиди, які називаються дочірніми хромосомами. Вони мають вигляд паличок, зігнутих у місці первинної перетяжки

Фази мітозу

 Життєвий цикл клітин   Клітина як цілісна система

Біологічне значення мітозу в тому, що він забезпечує постійність числа хромосом у всіх клітинах організму, внаслідок чого всі вони мають одну і ту ж генетичну інформацію.

Фази мейозу

 Життєвий цикл клітин   Клітина як цілісна система

 Життєвий цикл клітин   Клітина як цілісна система

Біологічне значення мейозу полягає в підтриманні постійності хромосомного набору організмів, які розмножуються статевим шляхом.

Рівні структурної організації хромосом

 Життєвий цикл клітин   Клітина як цілісна система

Набори хромосом у клітинах

Каріотип – сукупність хромосом еукаріотичної клітини, типова для даного виду. Хромосомний набір характеризується кількістю, розміром та формою хромосом.

 Життєвий цикл клітин   Клітина як цілісна система

 Життєвий цикл клітин   Клітина як цілісна система




Життєвий цикл клітин – Клітина як цілісна система