Життєвий рівень населення

Життєвий рівень населення – економічна категорія, яка характеризує забезпеченість населення матеріальними, духовними благами, ступінь задоволення особистих потреб людей, що виникають на певному етапі розвитку суспільства. Згідно з даними ООН Україна за Ж. р. н. займала на початку 1994 р. 45 місце у світі.
Життєвий рівень населення