ЖИВЦІ

Екологія – охорона природи

ЖИВЦІ – частини рослин, які відокремлюють від материнської рослини з метою вегетативного розмноження.
ЖИВЦІ