Зловживання правом

Зловживання правом – здійснення суб’єктивного цивільного права з порушенням можливих меж його дії. Будь-яке із суб’єктивних цивільних прав має межі, міч є його невід’ємною властивістю, оскільки це міра можливої поведінки уповноваженої особи (фізичної або юридичної) в цивільних правовідносинах. Передбачені законом положення, які визначають міру можливої поведінки, і є межами (рамками) дії суб’єктивного цивільного права. Вони, природно, знаходять своє вираженим у тих самих характеристиках, що й принципи здійснення цивільних

прав. В усіх випадках порушення встановлених меж здійснення права є недозволеною дією і повинно тягнути за собою певні юридичні наслідки. Так, здійснення цивільних прав з порушенням прав та інтересів, які охороняються законом, є протиправною поведінкою і може бути підставою для виникнення деліктних зобов’язань, в силу яких заподіяна шкода (майнова або моральна) повинна бути відшкодована Порушення під час здійснення цивільних прав публічного порядку (наприклад, антимонопольного законодавства) може тягнути за собою визнання укладених угод недійсними, застосування інших санкцій, передбачених законодавством.
З. п.- це правопорушення, але таке, що характеризується не дозволеною поведінкою уповноваженої особи, яка спирається на суб’єктивне право, що їй формально належить. Не маючи суб’єктивного права, особа не може зловживати ним подібно до того, як особа, що не є посадовою, не може зловживати владою. Саме спираючись на своє суб’єктивне право, уповноважена особа виходить за межі можливо допустимої поведінки, коли, наприклад, громадянин, якому належить на праві власності житловий будинок, навмисно погіршує свої житлові умови і на ціп підставі вимагає виселення наймача. Отже, іншою особливістю З. п. є те, що суб’єктивне право використовується і з метою заподіяти зло іншій особі. За загальним правилом у разі встановлення факту зловживання правом воно не захищається і не охороняється, однак можуть бути також інші негативні наслідки З. п. (наприклад, заборона дій, позбавлення суб’єктивного права та ін.) залежно від обставин конкретної справи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Зловживання правом - Довідник з правознавства


Зловживання правом