Змінювання іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку однини

ІМЕННИК

Змінювання іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку однини

130. Розгляньте таблицю.

Кінцевий приголосний основи іменників чоловічого роду

Відмінок

Твердий пригол.

М’який пригол.

Шиплячий пригол.

Й

Н. в.

Дуб

Кінь

Слухач

Край

Ор. в.

Дубом

Конем

Слухачем

Краєм

– Яке закінчення мають іменники чоловічого роду

однини в орудному відмінку? Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи. Зробіть висновок, звірте його з поданим правилом.

Іменники чоловічого роду в орудному відмінку однини мають закінчення – ом, – ем, – єм.

Закінчення – ом мають іменники з основою на твердий приголосний, крім [ж], [ч], [ш]: мороз – морозом.

Закінчення – ем мають іменники з основою на м’який приголосний і [ж], [ч], [ш]: місяць – місяцем; читач – читачем, ніж – ножем. Закінчення – єм мають іменники з основою на [й]: гай – гаєм, урожай – урожаєм.

 Змінювання іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку однини

131. Прочитайте іменники.

Юнак,

сторож, син, слухач, кінець, мороз, виграш. край, трамвай, Юрій, молодець.

– Спишіть, ставлячи іменники в орудному відмінку. Позначте закінчення.

– Запам’ятайте значення й правопис слів у рамці. Поставте ці іменники у форму орудного відмінка. Складіть і запишіть із ними речення.

– Цеме́нт – порошкоподібна речовина, яка при змішуванні з водою переходить у твердий стан, використовується в будівельній справі.

132. Прочитайте текст, розкриваючи дужки.

Ген-ген над тихим (Дунай), зеленою (лава) трав, кучерявим (гай), над тихою (річка) та високою (гора) стоїть на сторожі місяченько. Гірким (полин) віяло з далеких степів. Місяць гострим (серп) краяв моє серце. Над темною (вода) я летів думками до рідної (домівка). Закриваю очі й бачу сад із квітучою (яблуня), запашною (груша), старою (слива). Над (кущ) бузку великий джміль. Я так сумую за (домівка)! (За Михайлом Коцюбинським).

– Спишіть текст, розкриваючи дужки. Позначте закінчення в змінених словах. Прочитайте виділені слова. Яка це частина мови?

Іменники жіночого та чоловічого роду в орудному відмінку однини вживаються без прийменників або з прийменниками з, за, із, над, під, між, перед.

133. Прочитайте іменники.

Лось, спориш, тираж, План, харч, СтЕп, калач, Мир, ПраПор, Будинок.

Поставте іменники у формі орудного відмінка однини. Спишіть. Позначте закінчення іменників.

– Складіть речення з підкресленими іменниками, використовуючи прийменники.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Змінювання іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку однини - Українська мова


Змінювання іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку однини