Змішане з’єднання провідників. Розв’язання задач

1-й семестр

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА

2. Електричний струм

Урок 18/24

Тема. Змішане з’єднання провідників. Розв’язання задач

Мета уроку: закріпити знання учнів про різні з’єднання провідників і сформувати в них уміння обчислювати параметри комбінованих кіл.

Тип уроку: комбінований урок.

Контроль знань: Самостійна робота № 8 “Паралельне з’єднання провідників”.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Приступаючи до розв’язання задач, доцільно з учнями узагальнити матеріал попередніх двох

уроків. Результатом узагальнення може стати таблиця із загальними закономірностями в колах з послідовним і паралельним з’єднаннями провідників.

Засвоєнню й закріпленню знань з цієї теми сприяє доцільний добір якісних і розрахункових задач. Залежно від рівня підготовки учнів учитель повинен підібрати такі задачі, що найбільш ефективно сприяють закріпленню знань, що відповідають темі, розвитку необхідних умінь і навичок.

Наводимо орієнтовний список задач, з яких учитель може вибрати ті, котрі необхідні для розв’язання на уроці.

Якісні задачі

1. Як зміниться опір електричного кола,

якщо підключити до будь-якої ланки кола ще один резистор: а) послідовно; б) паралельно?

2. Як виміряти напругу приладом, що вимірює силу струму?

3. У якому випадку вольтметр покаже більшу напругу: при приєднанні до лампи чи до амперметра? Чому?

4. Що потрібно зробити, щоб зменшити чутливість амперметра?

5. У ході лабораторної роботи учень зібрав коло неправильно, помінявши місцями амперметр і вольтметр. Чи буде в зібраному колі горіти лампочка? Що покажуть прилади? Який прилад може вийти з ладу?

Розрахункові задачі

1. Як одержати опір 25 Ом, використовуючи мінімальну кількість однакових резисторів опором по 10 Ом? Нарисуйте схему з’єднання.

2. Визначте опір ділянки AB, якщо R = 1 Ом.

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

3. Знайдіть розподіл сил струмів і напруг у колі, зображеному на рисунку, якщо вольтметр показує 8 В, а R1 = 6,4 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 13 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 13 Ом, R6 = 8 Oм, R = 20 Oм.

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Розв’язок. Оскільки резистори R4, R5 і R6 ввімкнені паралельно, то напруга U4 = U5 = U6 = 8 (B), а

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Звідси

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Тоді

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Звідки

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Отже,

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Або

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Перевірка:

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Далі,

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Звідки

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Тоді

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Або

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Напруга на R1 дорівнює U1 = IR1 або U1 = 5 – 6,4 = 32(B).

Нарешті,

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Звідки

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Або

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Таким чином,

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

4. Ялинкова гірлянда, ввімкнена в мережу з напругою в 220 В, складається з однакових ламп, розрахованих на напругу 4 В кожна. Якщо лампа перегоряє, кількість ламп у гірлянді зменшують. Якою стане напруга на кожній з ламп після того, як перегорять п’ять ламп?

Домашнє завдання

1. Підр.: §§ 13, 14.

2. Зб.:

Рів1 – № 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5.

Рів2 – № 9.6; 9.7; 9.8; 9.9, 9.12.

Рів3 – № 9.13, 9.15; 9.17; 9.19; 9.20.

3. Д.: підготуватися до самостійної роботи № 9.

Задачі із самостійної роботи № 9 “Обчислення електричних кіл”

Середній рівень

1. Провідники з опорами R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом з’єднані за схемою, зображеною на рисунку. Знайдіть опір цього кола.

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

2. На рисунку зображена схема з’єднання провідників, де R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом. Знайдіть опір усього кола.

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Достатній рівень

1. Обчисліть загальний опір ділянки кола, зображеного на рисунку, якщо R1 = 6 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = 24 Ом.

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

2. Чотири опори R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 4 Ом з’єднані за схемою, що зображена на рисунку. Визначте загальний опір кола.

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

Високий рівень

1. Обчисліть опір кола, представленого на рисунку, якщо R = 1 Ом.

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач

2. Визначте загальний опір кола, зображеного на рисунку, якщо R1 = 1/2 Ом, R2 = 3/2 Ом, R3 = R4 = R6 = 1 Ом, R5 = 2/3 Ом.

 Змішане зєднання провідників. Розвязання задач


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Змішане з’єднання провідників. Розв’язання задач - Плани-конспекти уроків по фізиці


Змішане з’єднання провідників. Розв’язання задач