Значення і функції крові. Кров як компонент внутрішнього середовища організму

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики

Значення і функції крові. Кров як компонент внутрішнього середовища організму.

Основні функції:

1. Дихальна функція полягає в переносі кисню від легень до тканин організму та СО2 від клітин до легень. Ця функція забезпечує енергією організм.

2. Поживна – кров розносить по тілу поживні речовини від кишечнику або з місць їх накопичення (глюкозу з печінки).

3. Видільна функція полягає у видаленні з клітин та тканин організму кінцевих продуктів обміну речовин.

4.

Теплорегуляційна, тобто збереження сталості температури тіла.

5. Регуляторна – кров розносить по організмові фізіологічно активні речовини, які регулюють та об’єднують діяльність різних органів та систем, тобто здійснює гуморальну регуляцію функцій організму.

6. Гомеостатична (підтримання динамічної сталості внутрішнього середовища організму) досягається завдяки тому, що кров, омиваючи усі органи і тканини, здатна нормалізувати склад внутрішнього середовища під контролем нервової системи.

7. Захисна – лейкоцити крові забезпечують фагоцитоз, а також виділення антитіл проти антигенів;

здатність крові до зсідання, внаслідок чого припиняється кровотеча.

Значення крові

Кров безперервно циркулює по кровоносних судинах, виконуючи важливу транспортну функцію. Вона доставляє до клітин поживні речовини та кисень і транспортує до легень вуглекислий газ, а до органів виділення продукти розпаду поживних речовин. Кров бере участь у гуморальній регуляції організму. Біологічно активні речовини, наприклад гормони залоз внутрішньої секреції надходять у кров, транспортуються із током крові до клітин і таким чином впливають на їхню активність. Кров виконує також захисну функцію. До організму можуть потрапити отруйні речовини, віруси, мікроорганізми. У крові існують різні механізми їхнього знешкодження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Значення і функції крові. Кров як компонент внутрішнього середовища організму - Довідник з біології


Значення і функції крові. Кров як компонент внутрішнього середовища організму