Значення козацької доби в історії України

Історія України
Історія України в Нові часи (друга половина XVIII – початок XX ст.)

Події на українських землях у другій половині XVIII ст.

Значення козацької доби в історії України

Козацтво було провідною суспільною силою в боротьбі за національне визволення України. Діяльність козаків торкалася вcix сфер життя українського народу: вони боронили українські землі, освоювали південні степи, підтримували українську культуру і православну церкву, брали участь в антифеодальних виступах, зробили головний внесок у визволення України з-під влади Речі Посполитої. Козаки створили Запорозьку Січ, яка стала важливим етапом у формуванні української державності. Запорозька Ciч була ініціатором боротьби українців проти панування шляхетської Польщі, турецько-татарської агресії та феодально-кріпосницького гніту. Вона була прообразом демократичної республіканської держави.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Значення козацької доби в історії України - Довідник з історії


Значення козацької доби в історії України